stručno

strȕčno pril.
DEFINICIJA
na stručan način, sa stručnošću
ETIMOLOGIJA
vidi struka

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • Tatjana Aparac-Jelušić — ((b. July 10, 1948) is an Croatian librarian and professor of librarianship. She was born in Osijek, Croatia before moving to Zagreb. She is currently a Professor at the Department of Librarianship, Faculty of Education, University of Osijek and… …   Wikipedia

  • Ljubuški — Љубушки …   Deutsch Wikipedia

  • apotéka — apoté|ka ž 〈D L éci〉 1. {{001f}}mjesto gdje se stručno priređuju i prodaju lijekovi; ljekarna 2. {{001f}}iron. mjesto gdje je sve skupo, gdje se prodaje po visokim cijenama ⃞ {{001f}}(čisto) kao u ∼ci savršena urednost i čistoća ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bibliogràfija — ž 1. {{001f}}po pravilima sastavljen popis knjiga, studija, rasprava itd. s područja neke struke ili o nekom problemu 2. {{001f}}stručno znanstvena djelatnost za izradu bibliografija 3. {{001f}}teorija bibliografije …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dȅcimālnī — dȅcimāln|ī prid. koji se odnosi na decimale, koji se temelji na broju 10 ∆ {{001f}}∼a klasifikacija sustav za stručno raspoređivanje bibliotečne i bibliografske građe; ∼a vaga vaga s krakom utega 10 puta dužim od kraka tereta; ∼i broj mat.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • elabòrāt — m 〈G elaboráta〉 pismeni sastav u kojem je stručno izložen i temeljito obrađen neki predmet …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • grafològija — ž 1. {{001f}}vještina identificiranja osobe ili njena karaktera iz načina vođenja pera i rukom oblikovanih slova 2. {{001f}}stručno identificiranje rukopisa u pravne, književnopovijesne i dr. svrhe ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kroàtist — m (kroàtistkinja, kroàtistica ž) onaj koji je stručnjak u kroatistici, stručno osposobljen proučavatelj jezika, književnosti i kulture hrvatskog naroda …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kùrsist — (kursı̏st) m (kùrsistkinja, kùrsistica ž) 1. {{001f}}onaj koji pohađa kurs; tečajac 2. {{001f}}pejor. onaj koji je stručno osposobljen na brzinu, putem kursa (za razliku od onoga tko je normalno, redovno obrazovan) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lakírer — m term. onaj koji lakira, koji stručno nanosi sloj laka (na karoseriju motornog vozila i sl.); pokostar …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.