stući

stȗći1 svrš. <prez. stúčēm, pril. pr. stȗkāvši, imp. stúci, aor. stúkoh, prid. rad. stȗkao, prid. trp. stùčen>
DEFINICIJA
1. (što) a. promijeniti površinu, oblik ili uništiti što udarcem ili udarcima (npr. udarcima čekića površinu ili ukras na površini pročelja zgrade, istaknute dijelove na skulpturi kao što je nos, rep itd.); otući b. pren. lakomisleno uložiti novac u što, olako potrošiti, rastepsti novac
2. (što, čega), v. nakrcati
FRAZEOLOGIJA
stući kome rogove silom upokoriti koga
ETIMOLOGIJA
s (a)- + v. tući

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • stȗći — stȗći1 svrš. 〈prez. stúčēm, pril. pr. stȗkāvši, imp. stúci, aor. stúkoh, prid. rad. stȗkao, prid. trp. stùčen〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}promijeniti površinu, oblik ili uništiti što udarcem ili udarcima (npr. udarcima čekića površinu ili ukras… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • stući — stȗći2 svrš. <prez. stúčēm, pril. pr. stȗkāvši, prid. trp. stùčēn> DEFINICIJA reg., v. istući …   Hrvatski jezični portal

  • stepsti — stȅpsti svrš. <prez. stèpēm, pril. pr. āvši, prid. trp. stèpen> DEFINICIJA 1. (koga, što) a. stući, izbiti, nabiti, namlatiti b. razbiti c. mlateći stresti [stepsti prašinu] 2. (se) stući se, nabiti se, stresti se 3. pogoditi [strašno ga je …   Hrvatski jezični portal

  • Mikša Pelegrinović — (or Michiele Pelegrinovich) (c. 1500 – 26 December 1562) was a Croatian poet from Dalmatia. Contents 1 Biography 2 Literary works 3 Works (editions) 4 References …   Wikipedia

  • nakȑcati — (što, čega, se) svrš. 〈prez. nakr̀cām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. nȁkrcān〉 krcanjem dobiti željenu količinu čega (onoga što se krca) [∼ oraha; ∼ badema; ∼ lješnjaka]; stući, {{c=1}}usp. {{ref}}skȑcati{{/ref}}, {{ref}}kȑcati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ìskati — (koga, što) nesvrš. 〈prez. ām/ı̏štēm, imp. ìskāj/ìšti, pril. sad. ajūći/ı̏štūći, gl. im. ānje〉 reg. tražiti da se što dobije; pitati, moliti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • stucati — stȕcati (što) svrš. <prez. ām, pril. pr. āvši, prid. trp. stȕcān> DEFINICIJA primjerenom jačinom učiniti da se smrvi ljuska (jaja, oraha, lješnjaka, badema) ETIMOLOGIJA vidi stući …   Hrvatski jezični portal

  • stuknuti — stȕknuti1 (što) svrš. <prez. ēm, pril. pr. ūvši, prid. rad. stȕknuo> DEFINICIJA udariti lagano tako da napukne [stuknuti ljusku kuhanog jajeta], usp. stucati ETIMOLOGIJA vidi stući …   Hrvatski jezični portal

  • nakrcati — nakȑcati (što, čega, se) svrš. <prez. nakr̀cām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. nȁkrcān> DEFINICIJA krcanjem dobiti željenu količinu čega (onoga što se krca) [nakrcati oraha; nakrcati badema; nakrcati lješnjaka]; stući, usp. skrcati,… …   Hrvatski jezični portal

  • otući — òtūći (što) svrš. <prez. otúčem, pril. pr. òtukāvši, imp. otúci, prid. trp. otùčen> DEFINICIJA 1. udarcem odvojiti komad željeza, kamena ili kakve druge tvrde tvari 2. oštetiti metalno posuđe [otući lonac] 3. (što), v. stući (1) ETIMOLOGIJA …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.