sudbonosan

sudbònosan prid. <odr. -snī>
DEFINICIJA
koji određuje daljnji slijed, razvoj (velikih) budućih događaja; prijeloman
ETIMOLOGIJA
v. sudba + v. nositi

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sudbònosan — prid. 〈odr. snī〉 koji određuje daljnji slijed, razvoj (velikih) budućih događaja; prijeloman …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sudbonosno — sudbònosno pril. DEFINICIJA na sudbonosan način; fatalno ETIMOLOGIJA vidi sudbonosan …   Hrvatski jezični portal

  • fȁtālan — fȁtāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji donosi smrt [∼na ozljeda]; smrtonosan, koban 2. {{001f}}koji donosi nesreću, katastrofu, uništenje [∼an predznak]; razoran 3. {{001f}}koji utječe na čiju sudbinu [∼an događaj]; sudbonosan ∆ {{001f}}∼na… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sudbònosno — pril. na sudbonosan način; fatalno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sudbonosnost — sudbònosnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA svojstvo onoga što je sudbonosno ETIMOLOGIJA vidi sudbonosan …   Hrvatski jezični portal

  • salto — sȃlto m <N mn sȃlta sr> DEFINICIJA sport okret tijela u letu naprijed, nazad ili bočno za najmanje 360° ili više [napraviti salto, pren. napraviti neočekivani obrat, promjenu (ob. u politici, tj. pristupiti drugoj stranci i sl.)] SINTAGMA… …   Hrvatski jezični portal

  • fatalan — fȁtālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. koji donosi smrt [fatalna ozljeda]; koban, smrtonosan 2. koji donosi nesreću, katastrofu, uništenje [fatalan predznak]; razoran 3. koji utječe na čiju sudbinu [fatalan događaj]; sudbonosan SINTAGMA… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.