sudbenost

sȕdbenōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>
DEFINICIJA
pravn. pravo i dužnost sudbene vlasti da odlučuje u nekom predmetu; jurisdikcija
ETIMOLOGIJA
vidi sud

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • jurisdìkcija — ž pravn. sudska nadležnost, pravo suđenja, djelokrug na koji se prostire pravo; pravosuđe, sudbenost ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jurisdikcija — jurisdìkcija ž DEFINICIJA pravn. sudska nadležnost, pravo suđenja, djelokrug na koji se prostire pravo; pravosuđe, sudbenost ETIMOLOGIJA lat. iurisdictio: izricanje prava …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.