sukladno

sùkladno pril.
DEFINICIJA
na sukladan način, sa sukladnošću
ETIMOLOGIJA
vidi sukladan

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sùkladno — pril. na sukladan način, sa sukladnošću …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dimenzionírati — (što) dv. 〈prez. dimenziònīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. dimenziònīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(iz)mjeriti prostor ili neki predmet prema dimenzijama 2. {{001f}}ustanoviti/ustanovljavati, procijeniti/procjenjivati (npr.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • hlȁdnokr̄van — hlȁdnokr̄v|an prid. 〈odr. vnī〉 1. {{001f}}koji ima tjelesnu temperaturu promjenjivu sukladno okolini (npr. riba) [∼na životinja], opr. toplokrvan 2. {{001f}}koji se ne uzbuđuje u opasnim ili teškim situacijama, koji ne gubi prisutnost duha;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jákostan — jákos|tan prid. 〈odr. sni〉 koji iskazuje jakost, koji se svrstava po jakosti ∆ {{001f}}∼na skupina sport skupina koja je unaprijed organizirana sukladno snazi natjecatelja [prva/druga i sl. ∼na skupina] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • komunìzam — m 〈G zma〉 1. {{001f}}fil. ideol. projekt besklasnog društvenog uređenja u kojem su sredstva za proizvodnju u zajedničkom vlasništvu, a dobra se dijele sukladno potrebama članova društva 2. {{001f}}pov. pol. politički pokret koji teži… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȍdudārno — pril. na podudaran način, sukladno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • protestantìzam — m 〈G zma〉 učenje, djelatnost i ukupnost zapadnih kršćanskih crkava i vjerskih zajednica oblikovanih od 16. st. sukladno idejama reformacije i odijeljenih od Rimokatoličke crkve ✧ {{001f}}njem. ← lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • stȍgā — (stôg rij.) pril. (čest.) iz tih (tog) razloga, zbog toga, sukladno tome …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tîp — m 〈N mn típovi〉 1. {{001f}}osnovni oblik koji je zajednički nekoj grupi predmeta i pojava po kojem se razlikuju od drugih; obrazac, uzorak, model [∼ gradnje kuće; kuća primorskog ∼a] 2. {{001f}}a. {{001f}}onaj koji se odlikuje bitnim svojstvima… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • stoga — stȍgā (stȏg rij.) pril. (čest.) DEFINICIJA iz tih (tog) razloga, zbog toga, sukladno tome ETIMOLOGIJA s (sa ) + v. to …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.