sukcesivno

sȕkcesīvno pril.
DEFINICIJA
na sukcesivan način, sa sukcesivnošću
ETIMOLOGIJA
vidi sukcesija

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sukcesíven — vna o prid. (ȋ) knjiž. zaporeden, postopen: sukcesivni dogodki; simultano in sukcesivno dogajanje / sukcesiven izid obeh delov knjige; sukcesivna izročitev blaga / sukcesivni prehod v drugačno obliko sukcesívno prisl.: sukcesivno nabavljen… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • fúga — fúga1 ž 〈D L i〉 1. {{001f}}glazb. polifonijski oblik razvijen tehnikom imitacije od jedne ili više kratkih tema koje se sukcesivno izmjenjuju po pravilima kontrapunkta, {{001f}}{{c=1}}v. (najveći doseg u baroku) 2. {{001f}}psih. poremećaj… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rȅkurzīvnī — rȅkurzīvn|ī prid. koji se vraća; povratni ∆ {{001f}}∼e formule mat. formule kojima se u nekim slučajevima može sukcesivno mijenjati forma funkcije i tako lakše doći do rješenja …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rotácija — ž 1. {{001f}}a. {{001f}}obrtanje nekog tijela oko svoje osi [∼ Zemlje] b. {{001f}}mat. izometrija ravnine s nepomičnom točkom O (centar rotacije) svakoj točki A pridružuje točku A’ tako da su dužine OA i OA’ jednake, a kut koji zatvaraju jednak… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sukcesívnōst — ž osobina ili stanje onoga što je sukcesivno; slijed, slijeđenje, nizanje, uzastopnost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sukcesivnost — sukcesívnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina ili stanje onoga što je sukcesivno; slijed, slijeđenje, nizanje, uzastopnost ETIMOLOGIJA vidi sukcesija …   Hrvatski jezični portal

  • rotacija — rotácija ž DEFINICIJA 1. a. okretanje nekog tijela oko svoje osi b. mat. izometrija ravnine s nepomičnom točkom O (centar rotacije) svakoj točki A pridružuje točku A̕ tako da su dužine OA i OA̕ jednake, a kut koji zatvaraju jednak je konstantnom… …   Hrvatski jezični portal

  • rekurzivan — rȅkurzīvan prid. DEFINICIJA povratni SINTAGMA rekurzivne formule mat. formule kojima se u nekim slučajevima može sukcesivno mijenjati forma funkcije i tako lakše doći do rješenja ETIMOLOGIJA vidi rekurirati …   Hrvatski jezični portal

  • fuga — fúga1 ž <D L i> DEFINICIJA 1. glazb. polifonijski oblik razvijen tehnikom imitacije od jedne ili više kratkih tema koje se sukcesivno izmjenjuju po pravilima kontrapunkta, v. (najveći doseg u baroku) 2. psih. poremećaj izgubljenog sjećanja …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.