suhoparan

sȕhopāran prid. <odr. -rnī>
DEFINICIJA
nezanimljiv, dosadan (o stilu, načinu izražavanja i izlaganja)
ETIMOLOGIJA
v. suh + v. para

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • suhoparno — sȕhopārno pril. DEFINICIJA na suhoparan način, sa suhoparnošću ETIMOLOGIJA vidi suhoparan …   Hrvatski jezični portal

  • suhoparnost — suhopárnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je suhoparan; stanje onoga što je suhoparno ETIMOLOGIJA vidi suhoparan …   Hrvatski jezični portal

  • bèzličan — bèzlič|an prid. 〈odr. čnī〉 1. {{001f}}koji nema ličnost, osobnost, individualnost (o osobi); impersonālan 2. {{001f}}koji je jednolik; suhoparan, monoton, štur [∼an pejsaž] 3. {{001f}}gram. koji izražava radnju bez stvarnog subjekta u trećem licu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nàštāncān — prid. 〈odr. ī〉 reg. 1. {{001f}}koji je dobiven štancanjem 2. {{001f}}pren. pejor. koji nema originalnosti, koji je kao svaki drugi, mnogo puta viđen, šablonski, suhoparan, kao nastao na tekućoj vrpci [∼o slikarstvo; ∼a poezija; ∼a kaseta] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • profesòrština — ž razg. pejor. suhoparan način izlaganja činjenica, svojstven profesorima …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prozàik — (prozàist) m 〈N mn ici〉 1. {{001f}}knjiž. onaj koji piše u prozi, pisac koji stvara prozna djela 2. {{001f}}pren. onaj koji je običan, suhoparan, nepoetičan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • suhopárnōst — ž osobina onoga koji je suhoparan; stanje onoga što je suhoparno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȕhopārno — pril. na suhoparan način, sa suhoparnošću …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȗh — prid. 〈odr. ī, komp. s‹šī〉 1. {{001f}}a. {{001f}}koji ne sadrži vlagu, bez vlažnosti [∼o rublje] b. {{001f}}koji je bez vode ili oborina [∼o ljeto] 2. {{001f}}a. {{001f}}sasušen [∼o stablo; ∼o voće] b. {{001f}}uveo [∼o cvijeće] 3. {{001f}}pren. a …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ı̏mpersonālan — prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}a. {{001f}}koji nema ličnosti, osobnosti, personalnosti; bezličan, nezanimljiv, monoton (o osobi), opr. personalan b. {{001f}}koji se ne odnosi ni na koju osobu 2. {{001f}}koji je suhoparan; jednoličan 3. {{001f}}gram …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.