šaduf

šàduf m
DEFINICIJA
reg. ručno pokretana sprava za ispumpavanje vode, izumljena još u antici, a i danas se upotrebljava u Egiptu, Indiji i drugim zemljama
ETIMOLOGIJA
arap. shadūf

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • təsadüf — is. <ər.> 1. Baş vermiş gözlənilməyən, nəzərdə tutulmayan hadisə; qəziyyə, vəqə, əhvalat. <Tosya Fəraməzə:> Neçin bir neçə ay əvvəl təsadüf bizi bir birimizə rast gətirdi? Ç.. 2. Gözlənilmədən rastlaşma, görüşmə. Məhərrəm bu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təsadüfən — z. <ər.> Gözlənmədən, gözlənilmədən, təsadüfi olaraq, təsadüfi. Təsadüfən Nəbi o gün yoldaşlarını Dəvəboynuna göndərmişdi. «Qaçaq Nəbi». Haman qəribə «ovçunun» təsadüfən vurduğu bu göyərçini götürüb yarasını yoxladım. M. Rz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təsadüf — ə. rast gəlmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təsadüfən — ə. gözlənilmədən, birdən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • düşmək — f. 1. Öz ağırlığının təsiri ilə yerə enmək, yuxarıdan aşağıya enmək, tökülmək. Göydən üç alma düşdü. . . (nağılların sonu). Paraşütlə düşmə. Qayadan dərəyə iri daşlar düşürdü. – Bu zaman bir bomba düşür uzağa; Dalğa vurub onu sərir torpağa. M. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təvarüd — ə. 1) bir birinin arxasınca gəlmə, təsadüfən birgə gəlmə; 2) bir vaxta düşmə, bir vaxtda olma; 3) iki şairin təsadüfən (bir birindən xəbərsiz) eyni məzmunda və ya eyni sözlərlə söylədikləri beyt və misra …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ayaq — 1. is. 1. İnsan və heyvanın yeriməsinə xidmət edən bədən üzvü. Balaca ayaq. Qarın üstündə heyvan ayağının izi var. Ayaq barmaqları. – Təkərlərin səsi, atların ayaqlarının tappıltısı meşələrə səs salırdı. N. N.. Fərraşlar Məşədi Həsəni yıxıb… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • görüşmək — qarş. 1. Bir birini görmək. <Yusif:> On ildir ki, Şamdan ilə görüşməmişəm. N. N.. Hacı onun otağına adam göndərib görüşmək istədiyini bildirdi. M. S. O.. 2. Əl verib salamlaşmaq, hal əhval soruşmaq. Üç həftə əvvəl, Mehriban bütün… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ittifaq — 1. is. <ər.> 1. Ayrı ayrı şəxslərin, qrupların, cəmiyyətlərin, siniflərin sıx birləşməsi, rabitəsi. Fəhlələrlə kəndlilərin ittifaqı. Xalqların qardaşlıq ittifaqı. // Ümumiyyətlə, birlik, söz birliyi, həmrəylik. Hər işdə çü ittifaq xoşdur;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nadir — sif. <ər.> Aztapılan, az təsadüf edilən, az ələ düşən. Nadir kitab. Nadir əlyazması. Nadir şey. – Səxavət olmayan kəsdə şücaət feli nadirdir; Kərəmsiz kimsəni hər yerdə gördüm, bihünər gördüm. M. V. V.. Nadir hallarda – arabir, hərdənbir,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.