svrhovit

svrhòvit prid. <odr. -ī>
DEFINICIJA
koji služi svrsi
ETIMOLOGIJA
vidi svrha

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • svrhòvit — prid. 〈odr. ī〉 koji služi svrsi …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nesvrhòvit — prid. 〈odr. ī〉 koji nije svrhovit, koji nema svrhe; bezrazložan, nesvrsishodan, opr. svrhovit …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nesvrhovit — nesvrhòvit prid. <odr. ī>, opr. svrhovit DEFINICIJA ETIMOLOGIJA ne + v. svrha, svrhovit …   Hrvatski jezični portal

  • svȑsishodan — prid. 〈odr. dnī〉 koji odgovara svrsi, prema svrsi; prikladan, svrhovit …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sùvisao — sùvis|ao prid. 〈odr. slī〉 1. {{001f}}koji ima smisao, koji je svrhovit 2. {{001f}}koji ima unutarnji sklad ili koji je usklađen u sebi (o mislima, pothvatima, idejama i sl.) [∼la misao; ∼la ideja; ∼li govor; ∼li tekst] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȕtilitāran — ȕtilitār|an prid. 〈odr. rnī〉 1. {{001f}}koji donosi neposrednu korist, upotrebljiv u praktične svrhe; svrhovit 2. {{001f}}kod kojeg je naglašenija korisnost (utilitarnost) od estetske ili koje druge odlike 3. {{001f}}koji pristaje uz… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • suvisao — sùvisao prid. <odr. slī> DEFINICIJA 1. koji ima smisao, koji je svrhovit 2. koji ima unutarnji sklad ili koji je usklađen u sebi [suvisla misao; suvisla ideja]; (o mislima, pothvatima, idejama i sl.) [suvisli govor; suvisli tekst]… …   Hrvatski jezični portal

  • svrsishodan — svȑsishodan prid. <odr. dnī> DEFINICIJA koji odgovara svrsi, prema svrsi; prikladan, svrhovit ETIMOLOGIJA v. svrha + v. shodan …   Hrvatski jezični portal

  • autoteličan — autotèličan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA koji je sam sebi svrhom, opr. heteroteličan ETIMOLOGIJA auto 1 + grč. telikós: svrhovit …   Hrvatski jezični portal

  • utilitaran — ȕtilitāran prid. <odr. rnī> DEFINICIJA 1. koji donosi neposrednu korist, upotrebljiv u praktične svrhe; svrhovit 2. kod kojeg je naglašenija korisnost (utilitarnost) od estetske ili koje druge odlike 3. koji pristaje uz utilitarizam ili ga… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.