smišljeno

smȉšljeno pril.
DEFINICIJA
1. promišljeno, razborito
2. s određenim ciljem; namjerno [učinio je to smišljeno]
ETIMOLOGIJA
vidi smisao

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • defenzíva — (defanzíva) ž razg. (+ srp.) 1. {{001f}}obrana u najširem smislu, situacija u kojoj se neka strana brani (u polemici, sukobu, u otvorenoj borbi i dr.) 2. {{001f}}vojn. obrambeni način ratovanja, smišljeno povlačenje pred nadmoćnijim neprijateljem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • cîljano — pril. smišljeno, s jasnim ciljem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • improvizácija — ž 1. {{001f}}a. {{001f}}ono što je načinjeno spontano, bez prethodnih priprema i planova b. {{001f}}ono što je stvoreno (smišljeno) na samom mjestu (govor, predavanje, kazivanje stihova i sl.) 2. {{001f}}u umjetnosti a. {{001f}}u nekim… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kalkulácija — ž 1. {{001f}}ekon. računski postupak za utvrđivanje svih troškova (u proizvodnji i prodaji); predračun 2. {{001f}}pren. razg. unaprijed smišljeno ponašanje, ob. uz prikrivanje sebičnih interesa …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kombinácija — kombinácij|a (∅, čega) ž 1. {{001f}}vezivanje (srodnih ili različitih) pojmova, osoba, predmeta itd.; slaganje, sklop, spoj, sjedinjenje [njih dvoje su dobra ∼a; skladna ∼a boja] 2. {{001f}}tehn. šifra kojom se otvara specijalna brava [∼a brave… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • manipulírati — nesvrš. 〈prez. manipùlīrām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(čime) rukovati, baratati 2. {{001f}}(koga, što, kim, čim) pren. upravljati čijim postupcima, postizati da netko radi ono što odgovara onome koji upravlja [∼ medijima] 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȁkostiti — (komu) nesvrš. 〈prez. īm, pril. sad. tēći, gl. im. ošćēnje〉 činiti pakosti, činiti za inat, smišljeno štetiti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȅći — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. pèčēm (se), 3. l. mn pèkū (se), impf. pècijāh/pèčāh (se), aor. pèkoh (se), imp. pèci (se), pril. sad. pèkūći (se), pril. pr. pȅkāvši (se), prid. rad. pȅkao/pȅkla (se) ž, prid. trp. pèčen, gl. im. pèčēnje〉 1.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prȅdumišljāj — m unaprijed smišljena odluka o izvršenju kakvog djela; plan djelovanja ∆ {{001f}}ubojstvo s ∼em ubojstvo koje je smišljeno prije čina …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prȍračunāto — pril. 1. {{001f}}s proračunatošću unaprijed smišljeno, s namjerom unaprijed stvorenom (ob. lošom) 2. {{001f}}tako da je dobiveno proračunom …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.