svrstati

svr̀stati (koga, što, se) svrš. <prez. -ām, pril. pr. -āvši, prid. trp. svȑstān>
DEFINICIJA
smjestiti u vrstu; uvrstiti, poredati
FRAZEOLOGIJA
svrstaj se ekspr. (ob. samo kao imperativ 1. l. jd ili mn u neposrednom obraćanju) zbroji se, sredi se, sredi svoje misli, dođi k sebi (onome tko se u toj situaciji ponaša rastreseno ili nesuvislo)
ETIMOLOGIJA
s (a)- + v. vrsta

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • svrstavati — svrstávati (koga, što, se) nesvrš. <prez. svr̀stāvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. svrstati ETIMOLOGIJA vidi svrstati …   Hrvatski jezični portal

  • divinizírati — (koga, što) dv. 〈prez. divinìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. divinìzīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}svrstati/svrstavati koga među božanstva 2. {{001f}}poštivati i obratiti/obraćati se komu kao božanstvu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • grupírati — (što, se) dv. 〈prez. grùpīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje〉 (po)dijeliti (se), svrstati/svrstavati se, rasporediti (se) u grupe …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kategòrījski — pril. (uraditi što/svrstati što) u skladu s pojmom kategorije …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • klasificírati — (koga, što) dv. 〈prez. klasifìcīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. klasifìcīrān, gl. im. ānje〉 svrstati/svrstavati u klase, po klasama …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • podréditi — (koga, što, se) svrš. 〈prez. pòdrēdīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. pòdrēđen〉 1. {{001f}}staviti u zavisnost od čega, staviti pod nečiju vlast; podčiniti 2. {{001f}}učiniti činjenicom drugoga reda, svrstati kao manje važno prema čemu… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • porédati — (koga, što) svrš. 〈prez. pòrēdām, pril. pr. āvši, prid. trp. pòrēdān〉 1. {{001f}}postaviti, svrstati u red 2. {{001f}}smjestiti po rednom broju, po redu koji bi se mogao označiti rednim brojevima …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȃr — pȃr1 m zast. čas, trenutak ⃞ {{001f}}u jedan ∼ odjednom; u neki ∼ napokon; u taj ∼ u tom trenutku; uto; za onaj ∼ za onaj slučaj, za onu priliku pȃr2 m 〈N mn pȁrovi〉 1. {{001f}}a. {{001f}}dva podjednaka predmeta ili dvije osobe koje obično idu… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sistematizírati — (koga, što) dv. 〈prez. sistematìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 svrstati/svrstavati, srediti/sređivati ili svoditi po sistemu ili u sistem, odnosno sisteme; usustavljivati/usustaviti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • stijêg — m 〈N mn stjȅgovi/stijêzi ekspr. knjiš.〉 1. {{001f}}zastava 2. {{001f}}koplje na kojem je zastava ⃞ {{001f}}na pola ∼a 1. {{001f}}znak žalosti, korote 2. {{001f}}fam. izgledati tužno, neraspoloženo; stati pod čiji ∼ retor. svrstati se na neku… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.