svojevoljnost

svojevóljnōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>
DEFINICIJA
osobina onoga koji je svojevoljan
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • svojevóljnōst — ž osobina onoga koji je svojevoljan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svojevóljnost — i ž (ọ) lastnost, značilnost svojevoljnega človeka: svojevoljnost otroka; očitali so ji svojevoljnost in trmoglavost / ekspr. tu je namesto discipline vladala svojevoljnost / podložniki so bili prepuščeni svojevoljnosti fevdalcev samovolji …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • samohôtnost — i ž (ó) knjiž. lastnost, značilnost samohotnega: samohotnost odziva / njegovo samohotnost so vsi poznali svojevoljnost, samovoljnost …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • samolástnost — i ž (ā) zastar. svojevoljnost, samovoljnost: presenečen je bil nad njeno samolastnostjo ● zastar. tako bi se močneje razvila naša samolastnost samostojnost, neodvisnost; knjiž. izgubljati svojo samolastnost posebnost, individualnost …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.