svojevoljan

svȍjevōljan prid. <odr. -ljnī>
DEFINICIJA
1. koji je po svojoj volji; dobrovoljan
2. koji se zasniva na nerazboritom rasuđivanju; tvrdoglav, samovoljan
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • ȁrbitrāran — ȁrbitrār|an prid. 〈odr. rnī〉 1. {{001f}}a. {{001f}}koji je određen tako da podliježe daljnjem prosuđivanju, vrednovanju itd.; koji je još sub judice b. {{001f}}koji je približan c. {{001f}}koji je svojevoljan 2. {{001f}}koji je donesen… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svojevóljnōst — ž osobina onoga koji je svojevoljan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svojèglav — prid. 〈odr. ī〉 koji namjerno ili tvrdoglavo radi drugačije od onoga što je razborito ili što se zahtijeva (o osobi ili postupku); svojevoljan, samovoljan, tvrdoglav …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svȍjevolja — ž ponašanje i postupci onoga koji je svojevoljan; tvrdoglavost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svôj — (svòja ž, svòje sr) prid. zam. 〈G svòjeg(a)/svôga〉 1. {{001f}}(povratno posvojna) a. {{001f}}koji pripada jd i mn [uzmi ∼u knjigu; pazite na ∼u djecu; svakom ∼e; imam ja ∼e brige] b. {{001f}}vlastiti c. {{001f}}koji je izvoran, koji ima svojstva… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svojevolja — svȍjevolja ž DEFINICIJA ponašanje i postupci onoga koji je svojevoljan; tvrdoglavost ETIMOLOGIJA v. svoj + v. volja …   Hrvatski jezični portal

  • svojeglav — svojèglav prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji namjerno ili tvrdoglavo radi drugačije od onoga što je razborito ili što se zahtijeva (o osobi ili postupku); svojevoljan, samovoljan, tvrdoglav ETIMOLOGIJA v. svoj + v. glava …   Hrvatski jezični portal

  • svoj — svȏj prid. zam. (svòja ž, svòje sr) <G svòjeg (a)/svȏga> (povratno posvojna) DEFINICIJA 1. koji pripada jd i mn [uzmi svoju knjigu; pazite na svoju djecu; svakom svoje; imam ja svoje brige] 2. a. vlastiti b. koji je izvoran, koji ima… …   Hrvatski jezični portal

  • svojevoljnost — svojevóljnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je svojevoljan ETIMOLOGIJA vidi svojevolja …   Hrvatski jezični portal

  • arbitraran — ȁrbitrāran prid. <odr. rnī> DEFINICIJA 1. a. koji je određen tako da podliježe daljnjem prosuđivanju, vrednovanju itd., koji je još sub judice b. koji je približan c. koji je svojevoljan 2. koji je donesen arbitriranjem [arbitrarna odluka]; …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.