snošaj

snȍšāj m <N mn -i/-ajevi, G -ā/-jēvā>
DEFINICIJA
1. knjiš. spolni odnos, spolni akt [obaviti snošaj]; koitus, odnošaj
2. zast., v. odnos (2)
ETIMOLOGIJA
vidi snositi

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • òdnos — m 1. {{001f}}a. {{001f}}položaj dvije ili više stvari jedne prema drugoj [∼ prema]; odnošaj b. {{001f}}omjer dviju ili više stvari, sastavnih dijelova itd. jedne prema drugoj; razmjer, proporcija [u ∼u na] 2. {{001f}}uzajamnost, povezanost osoba …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • odnos — òdnos m DEFINICIJA 1. a. položaj dvije ili više stvari jedne prema drugoj [odnos prema] b. omjer dviju ili više stvari, sastavnih dijelova itd. jedne prema drugoj [u odnosu na]; razmjer, proporcija 2. uzajamnost, povezanost osoba, stvari ili… …   Hrvatski jezični portal

  • impotèncija — ž 1. {{001f}}nemoć, nesposobnost, neproduktivnost, nekreativnost; sterilnost [stvaralačka ∼] 2. {{001f}}pat. spolna nemoć muškarca, nesposobnost postizanja ili održavanja erekcije penisa u dovoljnoj mjeri da se na uspješan način obavi snošaj;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kohabitácija — ž 1. {{001f}}zajedničko stanovanje; sustanarstvo 2. {{001f}}term. a. {{001f}}spolni čin, snošaj, koitus b. {{001f}}divlji brak 3. {{001f}}pol. suradnja dviju ideološki i politički raznorodnih stranaka ili koalicija koje u isto vrijeme imaju vlast …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • onànija — ž razg. 1. {{001f}}masturbacija, samozadovoljavanje 2. {{001f}}prekinuti snošaj …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȍbljuba — ȍbljub|a ž 〈G mn ūbā/ ī〉 1. {{001f}}pravn. a. {{001f}}nasilno seksualno općenje [protupravna ∼a] b. {{001f}}(seksualno) konzumiranje bez kojeg brak nije pravovaljan 2. {{001f}}term. koitus, snošaj ⃞ {{001f}}protupravna ∼a obljuba protivna… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȅks — m 1. {{001f}}biol. skup anatomskih, fizioloških i psiholoških obilježja po kojima se unutar istih vrsta razlikuju ženke od mužjaka; spol, spolnost 2. {{001f}}organska funkcija u reproduktivnom sustavu vrste 3. {{001f}}razg. spolni odnos; snošaj… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȅksuālan — sȅksuāl|an prid. 〈odr. lnī〉 koji se odnosi na spolnost [∼na privlačnost; ∼ni manijak]; spolan ∆ {{001f}}∼na revolucija 1. {{001f}}liberalizacija u odnosima među spolovima u smislu emancipacije i humaniteta u drugoj pol. 20. st. 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • seks — sȅks m DEFINICIJA 1. biol. skup anatomskih, fizioloških i psiholoških obilježja po kojima se unutar istih vrsta razlikuju ženke od mužjaka; spol, spolnost 2. organska funkcija u reproduktivnom sustavu vrste 3. razg. spolni odnos [imati seks];… …   Hrvatski jezični portal

  • seksualan — sȅksuālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA koji se odnosi na spolnost [seksualna privlačnost; seksualni manijak]; spolan SINTAGMA seksualna patologija disciplina koja se bavi poremećajima i izopačenjima spolnog nagona; seksualna revolucija 1.… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.