supstrat

sùpstrāt m <G supstráta>
DEFINICIJA
1. a. materijalna ili idejna osnova pojave; podloga, temelj b. inform. tehn. materijal na kojem je izgrađen integrirani sklop; podloga
2. lingv. naziv za prvotni jezik neke zajednice zamijenjen drugim, koji utječe na njega (npr. keltski, ilirski)
3. biol. hranjiva podloga za mikroorganizme
ETIMOLOGIJA
nlat. substratum ≃ sub- + v. stratum

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sùpstrāt — m 〈G supstráta〉 1. {{001f}}a. {{001f}}materijalna ili idejna osnova pojave; podloga, temelj b. {{001f}}inform. tehn. materijal na kojem je izgrađen integrirani sklop; podloga 2. {{001f}}lingv. naziv za prvotni jezik neke zajednice zamijenjen… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mediteranski — meditèrānskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na Mediteran i Mediterance SINTAGMA mediteranska klima meteor. klima koju karakteriziraju duga i suha ljeta i blage zime, ob. vlada na prostorima gdje uspijeva maslina; mediteranska kultura ukupnost… …   Hrvatski jezični portal

  • eksplantat — eksplàntāt m <G eksplantáta> DEFINICIJA med. dijelovi tkiva ili organa iz živog ili netom uginulog organizma koji se prenose na hranjivi supstrat ETIMOLOGIJA vidi eksplantacija …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.