suptropski

sùptropskī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na suptrope [suptropska klima]
ETIMOLOGIJA
vidi suptropi

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sùptropskī — sùptropsk|ī prid. koji se odnosi na suptrope [∼a klima] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • séna — ž bot. tropski i suptropski grm (Cassia senna) iz porodice Caesalpinaceae, listovi i plodovi služe kao purgativ; kasija …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sena — séna ž DEFINICIJA bot. tropski i suptropski grm (Cassia senna) iz porodice Caesalpinaceae, listovi i plodovi služe kao purgativ; kasija ETIMOLOGIJA nlat. senna ← arap. sanā …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.