smjeran

smjȇran prid. <odr. smjȇrnī>
DEFINICIJA
koji je vrlo skroman i odmjeren prema drugome, koji vrijednosti drugoga pretpostavlja svojima; samozatajan, krotak [smjeran pogled]
ETIMOLOGIJA
vidi smjer

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • smjêran — prid. 〈odr. smjêrnī〉 koji je vrlo skroman i odmjeren prema drugome, koji vrijednosti drugoga pretpostavlja svojima; samozatajan, krotak [∼ pogled] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dvȍsmjēran — dvȍsmjēr|an prid. 〈odr. rnī〉 koji ima dva smjera, koji se odvija u dva smjera [∼na cesta] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • hȍmagijālan — hȍmagijāl|an prid. 〈odr. lnī〉 koji je nastao u odanosti, koji je odan, smjeran; podanički [premda ∼na, ova knjiga pisana je u širokom duhu sveopćeg napretka] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȍkōran — pȍkōr|an prid. 〈odr. rnī〉 1. {{001f}}koji se pokorava, podložan, poslušan 2. {{001f}}koji izražava poslušnost, smjeran, ponizan ⃞ {{001f}}∼nu glavu sablja ne siječe posl. (kaže se o čovjeku koji se lako prilagođava izmijenjenim okolnostima,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smjérnōst — ž osobina onoga koji je smjeran …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smjernost — smjérnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je smjeran ETIMOLOGIJA vidi smjer …   Hrvatski jezični portal

  • pokoran — pȍkōran prid. <odr. rnī> DEFINICIJA 1. koji se pokorava, podložan, poslušan 2. koji izražava poslušnost, smjeran, ponizan FRAZEOLOGIJA pokornu glavu sablja ne siječe posl. (kaže se o čovjeku koji se lako prilagođava izmijenjenim okolnostima …   Hrvatski jezični portal

  • devotan — dèvōtan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA reg. koji je ponizan u molitvi, predan vjeri; smjeran, pokoran, pobožan ETIMOLOGIJA vidi devocija …   Hrvatski jezični portal

  • homagijalan — hȍmagijālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA koji je nastao u odanosti, koji je odan, smjeran [premda homagijalna, ova knjiga pisana je u širokom duhu sveopćeg napretka]; podanički ETIMOLOGIJA vidi homagij …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.