suprotan

sùprotan prid. <odr. -tnī>
DEFINICIJA
1. a. koji je drukčije vrste; posve, potpuno drugačiji [suprotan primjer] b. koji je drugi u nekom paru pojmova, strana i sl. [suprotan smjer; suprotna strana ulice]
2. koji se nalazi na drugoj strani sjecišta dvaju pravaca
3. razg. po smislu potpuno drugačiji; oprečan [dati čemu suprotan smisao]
ETIMOLOGIJA
vidi suprot

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sùprotan — sùprot|an prid. 〈odr. tnī〉 1. {{001f}}a. {{001f}}koji je drukčije vrste koji je potpuno drugačiji [∼an primjer] b. {{001f}}koji je drugi u nekom paru pojmova, strana i sl. [∼an smjer; ∼na strana ulice] 2. {{001f}}koji se nalazi na drugoj strani… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȁsuprotan — prid. 〈odr. tnī〉 1. {{001f}}koji je nasuprot, na suprotnoj strani; protivan 2. {{001f}}koji je suprotan po smislu; oprečan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nasuprotan — nȁsuprotan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA 1. koji je nasuprot, na suprotnoj strani; protivan 2. koji je suprotan po smislu; oprečan ETIMOLOGIJA na + v. suprotan …   Hrvatski jezični portal

  • dvòsjeklī — prid. koji ima dvije oštrice ⃞ {{001f}}∼ mač postupak koji može imati ishod suprotan od željenoga …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dı̏hotōman — prid. 〈odr. mnī〉 koji je u dihotomiji s kim ili čim; oprečan, suprotan, protivan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dı̏jametrālan — prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji se odnosi na dijametar 2. {{001f}}koji je na drugoj strani; suprotan, oprečan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • invèrzan — invèrz|an prid. 〈odr. znī〉 koji je izmijenjenog položaja [∼na vrijednost recipročna vrijednost]; premetnut, izokrenut, suprotan, obrnut ∆ {{001f}}∼na funkcija mat. funkcija koja uzastopnom primjenom s nekom funkcijom daje identičnu funkciju, npr …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • iracionalìzam — m 〈G zma〉 1. {{001f}}fil. učenje da se stvarnost ne može intelektualno, razumski spoznati, da bitak svijeta nije racionalan 2. {{001f}}razg. stav ili postupak koji je suprotan razumskom …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lòmiti se — nesvrš. 〈prez. īm se, pril. sad. ēći se, gl. im. ljēnje〉 1. {{001f}}pucati, kidati se 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}prisiljavati se na postupak suprotan vlastitoj volji b. {{001f}}biti neodlučan; dvoumiti se [∼ u duši; ∼ između dviju mogućnosti] 3 …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mȁterijālan — mȁterijāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji pripada ili koji postoji u obliku materije [∼ni svijet] 2. {{001f}}a. {{001f}}koji je fizički, suprotan spiritualnom i intelektualnom [∼na zadovoljstva]; tvarni b. {{001f}}koji je imovinski, novčani… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.