smjer

smjȇr m <N mn smjȅrovi>
DEFINICIJA
1. pravac ili crta kojim se osoba ili stvar kreće ili gleda, ili kojim se mora ići da bi se stiglo do cilja [automobil je išao u suprotnom smjeru; iz smjera Zagreba]
2. pren. pravac razvoja kakve djelatnosti
3. pren. (u školstvu) program obrazovanja kojim se učenici osposobljavaju za određene tipove zanimanja; usmjerenje [matematički smjer; jezični smjer]
SINTAGMA
smjer vjetra meteor. strana svijeta odakle vjetar puše; izražava se bilo stranama kompasa ili stupnjevima (sjever = 360°, istok = 90° itd.) ili slovčanim oznakama S = sjever, SI = sjeveroistok itd. odnosno međunarodnim oznakama N = sjever, E = istok, S = jug, W = zapad i njihovim kombinacijama
ETIMOLOGIJA
s (a)- + v. mjera, mjeriti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • smjêr — m 〈N mn smjȅrovi〉 1. {{001f}}upravljeni pravac kretanja ili crta kojim se osoba ili stvar kreće ili gleda, ili kojim se mora ići da bi se stiglo do cilja [automobil je išao u suprotnom ∼u; iz ∼a Zagreba] 2. {{001f}}pren. pravac razvoja kakve… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tôk — tôk1 m 〈N mn tókovi〉 1. {{001f}}oblik kretanja žive vode u prirodi; smjer vode tekućice; put kojim protječe rijeka ili potok i sl.; korito 2. {{001f}}fiz. ukupna masa čega (tvari, energije i dr.) koja u jedinici vremena proteče kroz površinu… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tok — tȏk1 m <N mn tókovi> DEFINICIJA 1. oblik kretanja žive vode u prirodi; smjer vode tekućice; put kojim protječe rijeka ili potok i sl.; korito 2. fiz. ukupna masa čega (tvari, energije i dr.) koja u jedinici vremena proteče kroz površinu… …   Hrvatski jezični portal

  • akcelerácija — akcelerácij|a ž 1. {{001f}}ubrzanje [dobiti ∼u] 2. {{001f}}fiz. promjena brzine u jedinici vremena (simbol a) (kako je to vektorska veličina, jer ima smjer, do nje dolazi kod svake promjene smjera gibanja čestice, kod kružnog gibanja apsolutna… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȕrs — m 〈N mn kùrsevi〉 1. {{001f}}pom. pravac i smjer po kojem se plovi ili usmjerava putovanje [∼ broda] 2. {{001f}}smjer politike i sl.; linija 3. {{001f}}razg. (+ srp.) tečaj koji se priređuje u obrazovne svrhe [ljetni ∼] 4. {{001f}}razg. odnos… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • metafìzičkī — metafìzičk|ī prid. koji se odnosi na metafiziku; koji je natprirodan, nadnaravan, koga nema u iskustvenoj stvarnosti, koji je »iza« fizike [∼i pojam; ∼o razmišljanje] ∆ {{001f}}∼o pjesništvo knjiž. smjer (u engleskoj književnosti 17. st.) koji… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • okrénuti — (što, koga, se) svrš. 〈prez. òkrēnēm (se), pril. pr. ūvši (se), imp. okréni (se), prid. trp. òkrēnūt〉 1. {{001f}}a. {{001f}}pomicanjem čega oko osi promijeniti mu položaj [∼ ključ u bravi; ∼ glavu] b. {{001f}}usmjeriti nešto prema nečem 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • právac — práv|ac m 〈G vca, N mn vci, G prȃvācā〉 1. {{001f}}a. {{001f}}zamišljena ravna crta upravljena prema cilju kretanja b. {{001f}}razg., {{c=1}}v. {{ref}}smjer{{/ref}} 2. {{001f}}mat. osnovni geometrijski pojam, intuitivno beskonačna ravna crta u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • strúja — strúj|a ž 1. {{001f}}a. {{001f}}glavni tok, smjer kretanja vode riječnim koritom [riječna ∼a] b. {{001f}}smjer kretanja površinskih slojeva mora i oceana u određenom pravcu [morska ∼a] c. {{001f}}kretanje zračnih slojeva [zračna ∼a] 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sílnica — sílnic|a ž 1. {{001f}}krivulja koja pokazuje smjer električnog ili magnetskog polja 2. {{001f}}pren. retor. smjer kretanja, razvoja [povijesne ∼e] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.