suzdržljivost

suzdr̀žljivōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>
DEFINICIJA
osobina onoga koji je suzdržan, stanje onoga što je suzdržano
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • cinìzam — m 〈G zma〉 1. {{001f}}fil. učenje starogrčke škole cinika, zagovara samokontrolu, suzdržljivost, jednostavnost, povratak prirodi, neovisnost osobnosti, prezir prema društvenim konvencijama, glavni predstavnici Antisten i Diogen 2. {{001f}}razg. a …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dìstanca — dìstanc|a (distàncija) ž 1. {{001f}}udaljenost od čega u prostoru i vremenu; razdaljina, razmak 2. {{001f}}pren. suzdržljivost, nepristupačnost (prema osobama, zbivanjima i sl.) [držati se na ∼i ne htjeti se suvišno približiti, ne htjeti se… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kontinentan — kontinèntan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA 1. koji je uzdržljiv, umjeren (posebno prema strastima ili hirovima) 2. med. koji može kontrolirati fiziološke funkcije ETIMOLOGIJA lat. continentia: suzdržljivost ≃ contnens: suzdržan …   Hrvatski jezični portal

  • temperancija — temperáncija ž DEFINICIJA 1. suzdržljivost u ponašanju, apetitu i iskazivanju osjećaja; samosavladavanje 2. umjerenost ili potpuno uzdržavanje od uživanja alkoholnih pića ETIMOLOGIJA lat. temperantia …   Hrvatski jezični portal

  • distanca — dìstanca (distàncija) ž DEFINICIJA razg. 1. udaljenost od čega u prostoru i vremenu; razdaljina, razmak 2. pren. suzdržljivost, nepristupačnost (prema osobama, zbivanjima i sl.) [držati se na distanci ne htjeti se suvišno približiti, ne htjeti se …   Hrvatski jezični portal

  • cinizam — cinìzam m <G zma> DEFINICIJA 1. fil. učenje starogrčke škole cinika, zagovara samokontrolu, suzdržljivost, jednostavnost, povratak prirodi, neovisnost osobnosti, prezir prema društvenim konvencijama, glavni predstavnici Antisten i Diogen 2 …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.