suženje

sužénje sr
DEFINICIJA
1. <gl. im.>, v. suziti
2. mjesto na kojem je što uže ili suženo [suženje ceste; suženje prolaza]
ETIMOLOGIJA
vidi suziti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sužénje — sr 1. {{001f}}〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}súziti{{/ref}} 2. {{001f}}mjesto na kojem je što uže ili suženo [∼ ceste; ∼ prolaza] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • suzenje — sȕzēnje sr <gl. im.> DEFINICIJA v. suziti ETIMOLOGIJA vidi suza …   Hrvatski jezični portal

  • restrìkcija — restrìkcij|a ž 1. {{001f}}zadržavanje unutar granica [∼a opsega; ∼a dometa]; ograničenje 2. {{001f}}stanje kada što postane uže, manje [∼a prava; ∼a budžeta; uvesti (ublažiti, ukinuti) ∼e]; suženje, umanjenje ∆ {{001f}}∼a značenja lingv.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • stenoza — stenóza ž DEFINICIJA pat. suženje nekog cjevastog organa ili žile ETIMOLOGIJA nlat. stenōsis: suženje ← grč. sténosis ≃ steno + oza …   Hrvatski jezični portal

  • restrikcija — restrìkcija ž DEFINICIJA 1. zadržavanje unutar granica; ograničenje [restrikcija opsega; restrikcija dometa] 2. stanje kada što postane uže, manje; suženje, umanjenje [restrikcija prava; restrikcija budžeta; uvesti (ublažiti, ukinuti)… …   Hrvatski jezični portal

  • dízna — ž tehn. reg. konično suženje cijevi za protok tekućine ili plina pod tlakom; sapnica, mlaznica, brizgaljka, diza ✧ {{001f}}njem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fimóza — ž pat. suženje kožice (prepucija) penisa koja sprečava oslobađanje glavića ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gȑlo — gȑl|o sr 〈G mn gȓlā〉 1. {{001f}}anat. ždrijelna duplja s gornjim dijelom grkljana i jednjakom 2. {{001f}}razg. prednja strana vrata 3. {{001f}}sport konj [dvogodo ∼o; pobjedničko ∼o] 4. {{001f}}suženje ili izlaz iz čega što se sužava [∼o… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • súziti — (što, se) svrš. 〈prez. sȗzīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. sȗžen, gl. im. sužénje〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}učiniti užim [∼ hlače] b. {{001f}}smanjiti [∼ ovlasti] 2. {{001f}}(se) postati uži, uzak ili preuzak, uvući se po širini (o… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zátvor — m 1. {{001f}}a. {{001f}}mjesto, zgrada gdje osuđenici izdržavaju kaznu, mjesto kamo se zatvaraju prijestupnici b. {{001f}}meton. kazna oduzimanja slobode i izdržavanja u zatvoru 2. {{001f}}pov. kazna zadržavanja učenika u školi poslije nastave 3 …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.