smiješno

smijéšno pril.
DEFINICIJA
na smiješan način; komično
ETIMOLOGIJA
vidi smijeh

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • smijéšno — pril. na smiješan način; komično …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • cȑknuti — (∅) svrš. 〈prez. nēm, pril. pr. ūvši, prid. trp. cȑknūt〉 1. {{001f}}uginuti (o životinjama) 2. {{001f}}razg. prestati raditi, prestati biti u funkciji čega ⃞ {{001f}}crkao mi motor crkao mi tranzistor; ∼ od smijeha jako se čemu smijati, bučno… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dȍsta — dȍsta1 pril. 1. {{001f}}onoliko koliko dostaje, koliko je dovoljno, toliko da više ne treba 2. {{001f}}u obilju, u dovoljno velikoj količini, prilično mnogo 3. {{001f}}riječ za kvalifikaciju značenja pridjeva i priloga, nesamostalno… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • grotèska — ž 〈D L sci/ i, G mn gròtesākā/ ī〉 1. {{001f}}a. {{001f}}umj. likovno i verbalno prikazivanje ljudi ili životinja u neobičnom, fantastičnom, nakaznom ili komičnom obliku b. {{001f}}razg. svojstvo onoga što je neobično, čudno, smiješno, nakazno,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • hȕmor — m 1. {{001f}}smisao ili sposobnost da se uoči smiješna strana događaja i situacija, smisao za komično [imati osjećaj za ∼] 2. {{001f}}oblik šaljive ironije, oblikovanje komičnih doživljaja svijeta u dosjetke, šale, stalne oznake (nadimke) ili… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • karikatúra — ž 1. {{001f}}crtež koji jednostavnim potezima prikazuje bitne, ob. slabe osobine i najuočljivije vanjske crte osobe, događaja, pojava itd., tako da ih namjerno pojača i istakne da djeluju smiješno (prisno, vedro, ili satirično) 2. {{001f}}pren.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȍkōš — ž (mužjak: pijevac, pijetao; mlado: pile) 〈G kȍkoši, G mn kokòšī/kokòšijū〉 1. {{001f}}a. {{001f}}zool. domaća ptica (Gallus); uzgaja se radi jaja i mesa; kokoška b. {{001f}}〈mn〉 red ptica (Galliformes) prilagođenih uglavnom životu na tlu (npr.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȕglati — (se) nesvrš. 〈prez. ām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}a. {{001f}}baviti se kuglanjem b. {{001f}}bacati kugle na kuglani 2. {{001f}}(se) a. {{001f}}kretati se, valjati se poput kugle b. {{001f}}žarg. iron. smiješno hodati… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kòmika — ž 〈D L ici〉 ono što je smiješno, što izaziva smijeh …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kı̏dati — kı̏da|ti (∅, što, se) nesvrš. 〈prez. ām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}a. {{001f}}(što) trgati u dijelove silom, zubima, rukama, oruđem [∼ti na komade] b. {{001f}}(se) razg. jako se smijati, zaceniti se [kidam se od smijeha …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.