suvlasnik

sùvlāsnīk m <V -īče, N mn -īci>
DEFINICIJA
onaj koji s kime dijeli vlasništvo [suvlasnik kuće; suvlasnik stana]
ETIMOLOGIJA
su- + v. vladati, vlasnik

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sùvlāsnīk — m (sùvlāsnica ž) 〈V īče, N mn īci〉 onaj koji s kime dijeli vlasništvo [∼ kuće; ∼ stana] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • suvlasnica — sùvlāsnica ž DEFINICIJA v. suvlasnik ETIMOLOGIJA vidi suvlasnik …   Hrvatski jezični portal

  • SU- — {{upper}}SU {{/upper}} kao prvi dio riječi izražava 1. {{001f}}u tvorbi imenica a. {{001f}}socijativnost uz ravnopravnost imenica tvorenih od glagola [su + govor(iti) + nik {{tag1=2}}→{{/tag1}} sugovornik] b. {{001f}}socijativnost uz… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • suvlasnički — sùvlāsničkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na suvlasnike i suvlasništvo ETIMOLOGIJA vidi suvlasnik …   Hrvatski jezični portal

  • suvlasništvo — sùvlāsništvo sr DEFINICIJA pravn. pravo vlasništva više osoba na istoj stvari kad ona nije podijeljena po fizičkim dijelovima ETIMOLOGIJA vidi suvlasnik …   Hrvatski jezični portal

  • su- — DEFINICIJA kao prvi dio riječi izražava 1. u tvorbi imenica a. socijativnost uz ravnopravnost imenica tvorenih od glagola [su + govor (iti) + nik → sugovornik] b. socijativnost uz ravnopravnost u tvorbi od već postojećih imenica [su + vlasnik ←… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.