smiješan

smijéšan prid. <odr. smijȇšnī>
DEFINICIJA
1. koji djelovanjem šale ili šaleći se, vanjštinom itd. izaziva smijeh
2. koji izaziva podsmijeh [smiješna tvrdnja]
FRAZEOLOGIJA
nemojte biti smiješni (u dijaloškoj situaciji onome koji se ustručava da prihvati uslugu, kompliment ili što drugo povoljno njemu upućeno) [[i]A: Ne mogu prihvatiti da me vozite do kuće po ovom vremenu B: Nemojte biti (ne budite) smiješni, nećemo vas ostaviti na pola puta[/i]]; ne budite dijete
ETIMOLOGIJA
vidi smijeh

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • smijéšan — smijéš|an prid. 〈odr. smijêšnī〉 1. {{001f}}koji djelovanjem šale ili šaleći se, vanjštinom itd. izaziva smijeh 2. {{001f}}koji izaziva podsmijeh [∼na tvrdnja] ⃞ {{001f}}nemojte biti ∼ni (u dijaloškoj situaciji onome koji se ustručava da prihvati… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dijéte — sr 〈G djèteta, V dijête, mn (zb.) djèca〉 1. {{001f}}čovjek od rođenja do puberteta 2. {{001f}}sin ili kći prema roditeljima bez obzira na uzrast i dob 3. {{001f}}pren. onaj koji je pretjerano naivan ili djetinjast [ne budi (nemoj biti, nemojte… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šàljiv — prid. 〈odr. ī〉 koji pravi šale; duhovit, veseo, smiješan ∆ {{001f}}∼a igra kazal. smiješan kazališni komad, komedija, obično manja; ∼a pošta vrsta društvene igre …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šaljiv — šàljiv prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji pravi šale; duhovit, veseo, smiješan SINTAGMA šaljiva igra kazal. smiješan kazališni komad, komedija, obično manja; šaljiva pošta vrsta društvene igre ETIMOLOGIJA vidi šala …   Hrvatski jezični portal

  • dijete — dijéte sr <G djèteta, V dijȇte, N mn (zb.) djèca> DEFINICIJA 1. čovjek od rođenja do puberteta 2. sin ili kći prema roditeljima bez obzira na uzrast i dob 3. pren. onaj koji je pretjerano naivan ili djetinjast [ne budi (nemoj biti, nemojte… …   Hrvatski jezični portal

  • bufonèrija — ž 1. {{001f}}kazal. kazališni komad koji se zasniva na krajnje komičnim, neobveznim i nepretencioznim scenama; bufonada 2. {{001f}}razg. smiješan ispad; lakrdijanje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • karnèvāl — m 〈G karnevála〉 1. {{001f}}razdoblje prije korizme u kojem se priređuju povorke maškara, kostimirani i maskirani plesovi i sl.; poklade, fašnik 2. {{001f}}meton. lutka koja simbolizira karneval 3. {{001f}}a. {{001f}}pren. zbrkana situacija, ruglo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȍrijēn — m 〈N mn i/kȍrjenovi, zb. kòrijēnje〉 1. {{001f}}bot. dio biljke (ob. u zemlji) kojim se učvršćuje i uzima vodu i hranjive tvari 2. {{001f}}anat. dio iz kojeg izrastaju ili se prostiru neki organi [∼ zuba; ∼ živca] 3. {{001f}}početak, izvor [∼… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kòmičan — prid. 〈odr. čnī〉 koji je pun komike, koji izaziva smijeh; smiješan, šaljiv, veseo, zabavan ✧ {{001f}}lat. ← grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • petrèfakt — (petrefȁkt) m 〈G mn kātā〉 1. {{001f}}okamenjeni ostatak životinja ili biljaka; okamina, fosil 2. {{001f}}pren. onaj koji je nepoželjan, smiješan itd.; ostatak prošlosti, koji ne spada u svoje vrijeme, pregažen modernitetom i progresom (znanja,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.