snošljivost

snòšljivōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>
DEFINICIJA
osobina onoga koji je snošljiv; tolerancija, trpeljivost
ETIMOLOGIJA
vidi snositi

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • snòšljivōst — ž osobina onoga koji je snošljiv; tolerancija, trpeljivost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • parlamentarìzam — m 〈G zma, N mn zmi〉 1. {{001f}}demokratsko uređenje u kojem je parlament u svakom pogledu najviša državna vlast koju ne dijeli s predsjednikom države (za razliku od predsjedničkog sustava); parlament donosi sve zakone samostalno bez… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pògodba — pògodb|a ž 〈G mn dābā/ ī〉 1. {{001f}}dogovor (oko cijene i sl.) [sklopiti ∼u] 2. {{001f}}zajednička, međusobna suglasnost (pismena ili usmena) o obvezama, interesima itd. [pod ∼om (uz ∼u)] 3. {{001f}}pren. snošljivost, međusobno uvažavanje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • toleràncija — ž 1. {{001f}}(prema komu) odnos koji u potpunosti prihvaća drugoga, drugačije običaje, druge narode, uvjerenja, mišljenja; snošljivost, trpeljivost, tolerantnost [rasna ∼; vjerska ∼] 2. {{001f}}(∅) tehn. dopušteno odstupanje od propisanih ili… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • trpèljivōst — ž , {{c=1}}v. {{ref}}snošljivost{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • parlamentarizam — parlamentarìzam m <G zma, N mn zmi> DEFINICIJA 1. demokratsko uređenje u kojem je parlament u svakom pogledu najviša državna vlast koju ne dijeli s predsjednikom države (za razliku od predsjedničkog sustava); parlament donosi sve zakone… …   Hrvatski jezični portal

  • pogodba — pògodba ž <G mn dābā/ ī> DEFINICIJA 1. dogovor (oko cijene i sl.) [sklopiti pogodbu] 2. zajednička, međusobna suglasnost (pismena ili usmena) o obvezama, interesima itd. [pod pogodbom (uz pogodbu) da] 3. pren. snošljivost, međusobno… …   Hrvatski jezični portal

  • trpeljivost — trpèljivōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA v. snošljivost ETIMOLOGIJA vidi trpjeti …   Hrvatski jezični portal

  • tolerancija — toleràncija ž DEFINICIJA 1. (prema komu) odnos koji u potpunosti prihvaća drugoga, drugačije običaje, druge narode, uvjerenja, mišljenja [rasna tolerancija; vjerska tolerancija]; snošljivost, trpeljivost 2. (Ø) tehn. dopušteno odstupanje od… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.