sustegnuti

sustégnuti svrš. <prez. sùstēgnēm, pril. pr. -ūvši, prid. trp. sùstēgnūt>
DEFINICIJA
1. (koga, što) stežući, potiskujući, prigušujući zaustaviti; zauzdati, suspregnuti
2. (se) svladati se, suzdržati se
ETIMOLOGIJA
su- + v. stegnuti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sustégnuti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. sùstēgnēm (se), pril. pr. ūvši (se), prid. trp. sùstēgnūt〉 1. {{001f}}(koga, što) stežući, potiskujući, prigušujući zaustaviti; zauzdati, suspregnuti 2. {{001f}}(se) svladati se, suzdržati se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sustezati — sustézati nesvrš. <prez. sùstēžēm, pril. sad. sustéžūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. sustegnuti ETIMOLOGIJA vidi sustegnuti …   Hrvatski jezični portal

  • sustézati — nesvrš. 〈prez. sùstēžēm, pril. sad. sustéžūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}sustegnuti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sustezljiv — sustèzljiv (Ø) prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji se susteže od čega, vrlo obziran, stidljiv, rezerviran, oprezan ETIMOLOGIJA vidi sustegnuti …   Hrvatski jezični portal

  • sustezljivost — sustèzljivōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je sustezljiv; obzirnost, rezerviranost ETIMOLOGIJA vidi sustegnuti …   Hrvatski jezični portal

  • apcigati — àpcigati (što) dv. <prez. ām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA reg. 1. odbiti/odbijati, sustegnuti/sustezati (od plaće, nadnice i sl.) 2. tisk. zast. u olovnoj tehnici otisnuti slog za korekturu ETIMOLOGIJA njem.… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.