smetlište

smȅtlīšte (smȅtīšte) sr
DEFINICIJA
odlagalište smeća [seosko smetlište; obično smetlište]; đubrište
SINTAGMA
gradsko smetlište mjesto gdje se navozi smeće jednoga grada ili njegovih dijelova, deponij
FRAZEOLOGIJA
otići na smetlište historije (povijesti) pol. nestati s političke scene, propasti zauvijek u politici, otići nepovratno u prošlost (o bezvrijednim ili kompromitiranim političkim pokretima i projektima sa stanovišta onoga tko govori uvjeren u historijske neminovnosti koje presuđuju u njegovu korist)
ETIMOLOGIJA
vidi smesti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • hìstōrija — hìstōrij|a ž 1. {{001f}}term. znanost koja proučava prošlost, obrađivanje prošlosti [historia rerum gestarum]; historijska (povijesna) znanost 2. {{001f}}ukupnost prosudbi i misli koje se stječu proučavanjem prošlosti, memorija koju buduće… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȍvijēst — ž 〈I i/ ēšću〉 1. {{001f}}term. ukupnost prošlih činjenica, prošla stvarnost (res gestae), predmet bavljenja povjesničara 2. {{001f}}razg. historija 3. {{001f}}a. {{001f}}školski predmet b. {{001f}}žarg. meton. udžbenik za taj predmet ∆ {{001f}}∼… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • povijest — pȍvijēst ž <I i/ ēšću> DEFINICIJA 1. term. ukupnost prošlih činjenica, prošla stvarnost (res gestae), predmet bavljenja povjesničara 2. razg. historija 3. a. školski predmet b. žarg. meton. udžbenik za taj predmet SINTAGMA povijest bolesti… …   Hrvatski jezični portal

  • historija — hìstōrija ž DEFINICIJA 1. term. znanost koja proučava prošlost, bavi se obrađivanjem prošlosti, historijska (povijesna) znanost [historia rerum gestarum] 2. ukupnost prosudbi i misli koje se stječu proučavanjem prošlosti, memorija koju buduće… …   Hrvatski jezični portal

  • dèpōnij — (depônij) m mjesto gdje se odlaže, sakuplja i probire gradsko smeće i otpaci; depo (4), odlagalište, smetlište …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smȅtlīšnī — prid. koji se odnosi na smetlište …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • đȕbrīšte — sr reg. 1. {{001f}}mjesto gdje se gomila stajsko đubre; gnojnica, gnojište, bunjište, đubrenica 2. {{001f}}smetlište, {{001f}}{{c=1}}usp …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smetlišni — smȅtlīšnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na smetlište ETIMOLOGIJA vidi smesti …   Hrvatski jezični portal

  • deponij — dèpōnij (depȏnij) m DEFINICIJA mjesto gdje se odlaže, sakuplja i probire gradsko smeće i otpaci; depo (4), odlagalište, smetlište ETIMOLOGIJA vidi depo …   Hrvatski jezični portal

  • đubrište — đȕbrīšte sr DEFINICIJA 1. mjesto gdje se gomila stajsko đubre; bunjište, đubrenjak, gnojište, gnojnica 2. reg. [i] (+ srp.)[/i], v. smetlište ETIMOLOGIJA vidi đubre …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.