svesti

svȅsti1 (što, se) svrš. <prez. svèdēm, pril. pr. svȇvši, prid. trp. svèden>
DEFINICIJA
1. sažeti
2. postati ili napraviti se manjim [svesti se na ostatke ostataka]
3. a. pojedinačno staviti ili prilagoditi po razvrstavanju ili analizi [svesti problem na 3 aspekta] b. konačno izračunati [svesti račune]
FRAZEOLOGIJA
svesti se na što smanjiti se u broju ili na neku drugu mjeru, spasti [svela se knjiga na dva slova]
ETIMOLOGIJA
s (a)- + v. voditi

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • švęsti — švę̃sti, šveñčia, šveñtė Š 1. tr., intr. KŽ iškilmingai minėti kokį žymų įvykį: Sulaukę Naujųjų metų, žmonės švenčia, džiaugiasi rš. Šventėm kalėjimuos Pirmą gegužės, laužėm duris krūtine V.Mont. Kur švenčia tautos šventę, ten einu išeiginiais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • svesti — svȅsti2 (što) svrš. <prez. svèdēm, pril. pr. svȇvši, prid. trp. svèden> DEFINICIJA načiniti u obliku svoda, dati čemu oblik svoda, nadsvoditi, zasvoditi ETIMOLOGIJA vidi svod …   Hrvatski jezični portal

  • svesti — svȅsti3 svrš. <prez. svèzēm, pril. pr. svȅzāvši, prid. trp. svèzen> DEFINICIJA vozeći prenijeti; dopremiti ETIMOLOGIJA vidi svoziti …   Hrvatski jezični portal

  • švęsti — švę̃sti vksm. Švę̃sti vestuvès, gimi̇̀mo diẽną, šventès …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • švesti — 1 švèsti, šveñta, švẽto intr. NdŽ, FrnW, KŽ giedrytis, šviestis: Gaidžiai visoms pusėms giesta, turės nu dvylekos švèsti Plt. Oras jau šveñta, t. y. gaidrijas, nustos lyti J. Po pietų gal šves dangus, t. y. stosis giedra J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • švesti — 2 švèsti, švẽta, švẽtė žr. 1 švetinti 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šventimas — šventìmas sm. (2) K, Š, NdŽ, (4) KŽ, šveñtimas (1) DP339; Sut, LL243 → švęsti: 1. KŽ Vardo dienos šventimo, arba vardinių, paprotys yra lyg tarpinis tarp šeimos ir kalendorinių papročių rš. Gimimo dienos šventimas rš. Jubiliejaus šventimas sp.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • švęstas — švę̃stas, à adj. (4) 1. KŽ bažn. pašventintas, gavęs religinio šventumo prasmę: Žvakė švęsta SD139. Uždegė švę̃stą žvakę Žr. Viera popiežiaus per šventųjų įvadinimą, per atleidas, per vandenį švę̃stą … tūlas ligas pasveikina DP228. Lakunka su… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ЖИВКОВИЧ —         (Zivkovic) Любомир (28.8.1900 1968), югосл. философ и социологмарксист; по образованию врач. В 1924 перевёл на сербско хорват. яз. «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Ф. Энгельса. В работе «Человеч. общество и… …   Философская энциклопедия

  • peršvęsti — 1. tr. Q181, N, K, NdŽ baigti švęsti šventę. 2. žr. atšvęsti 1: Mūs kaimynas šešiasdešim metų peršventė – numirė Plv. 3. refl. NdŽ per ilgai švęsti, nieko nedirbti, švenčiant nuobodį įsivaryti. 4. tr. H183 bažn. pašventinti: Bet jis, pakajaus …   Dictionary of the Lithuanian Language

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.