pragmatičan

pragmàtičan prid. <odr. -čnī>
DEFINICIJA
1. koji sadrži teoriju ili metode pragmatizma
2. koji je svrsishodan
3. razg. koji je praktičan
ETIMOLOGIJA
vidi pragma

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • pragmàtičan — prid. 〈odr. čnī〉 1. {{001f}}koji sadrži teoriju ili metode pragmatizma 2. {{001f}}koji je svrsishodan 3. {{001f}}razg. koji je praktičan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pragmàtično — pril. na pragmatičan način [∼ misliti] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pragmàtičnōst — ž osobina onoga koji je pragmatičan, svojstvo onoga što je pragmatično …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pragmatičnost — pragmàtičnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je pragmatičan, svojstvo onoga što je pragmatično ETIMOLOGIJA vidi pragma …   Hrvatski jezični portal

  • pragmatično — pragmàtično pril. DEFINICIJA na pragmatičan način [pragmatično misliti] ETIMOLOGIJA vidi pragma …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.