sveopći

svȅopćī prid.
DEFINICIJA
koji se može primijeniti u svim situacijama, koji se odnosi na sva bića i sve pojave, koji se odnosi općenito na sve
ETIMOLOGIJA
sve- + v. opći

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • ekùmenskī — prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na svu naseljenu zemlju; sveopći [∼ problem] 2. {{001f}}koji predstavlja cjelinu kršćanskih crkava; opći, općenit [∼ koncil] 3. {{001f}}koji je prožet duhom ekumenizma, sklon dogovoru, sklon dijalogu; snošljiv,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gȅnerālan — gȅnerāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji se odnosi, koji pripada ili koji uključuje svakog člana skupine, skupa, klase; općenit, opći, sveopći 2. {{001f}}koji nije posebno ograničen ili specificiran [∼na ocjena] 3. {{001f}}u složenim izrazima …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • glòbālan — glòbāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji je poput globusa; sferičan, okrugao, zaokružen 2. {{001f}}koji je sveopći; sveobuhvatan, općenit [za problem nezaposlenosti valja naći ∼no rješenje; valja imati ∼nu sliku o tome, a ne govoriti paušalno]… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pandèmičan — prid. 〈odr. čnī〉 koji zahvaća čitav narod, cjelinu čega; opći, sveopći …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȕniverzālan — ȕniverzāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji se odnosi, koji uključuje ili koji pogađa čitav svijet [zagađenje je ∼an problem]; opći, svjetski, općesvjetski 2. {{001f}}koji je zajednički, koji svi koriste [∼an jezik] 3. {{001f}}a. {{001f}}koji… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vasèljēnskī — prid. pravosl. koji obuhvaća sav poznat naseljeni svijet [∼ sabori]; sveopći …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Neruda — (izg. nerȗda), Pablo (1904 1973) DEFINICIJA čileanski književnik, pjesnik Latinske Amerike; istaknuti pobornik španjolske republike u građanskom ratu (Španjolska u srcu, 1938); njegov Sveopći spjev (1950) postao simbolom socijalnog i nacionalnog… …   Hrvatski jezični portal

  • pandemičan — pandèmičan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA koji zahvaća čitav narod, cjelinu čega; opći, sveopći ETIMOLOGIJA vidi pandemija …   Hrvatski jezični portal

  • katolik — kȁtolīk m <V īče, N mn īci> DEFINICIJA kat. 1. sljedbenik katoličke vjere, onaj koji je kršten u katoličkoj vjeri, pripadnik Rimokatoličke crkve 2. onaj koji živi u skladu s učenjem Rimokatoličke crkve ONOMASTIKA pr.: Kȁtolīk (Slavonski… …   Hrvatski jezični portal

  • bund — bȕnd m <N mn ovi> DEFINICIJA 1. reg. savez, udruženje 2. (Bund) pov. pol. Sveopći židovski radnički savez u Rusiji, Litvi i Poljskoj krajem 19. i poč. 20. st. 3. v. bunt ETIMOLOGIJA njem. Bund …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.