sveobuhvatan

sveobùhvatan prid. <odr. -tnī>
DEFINICIJA
koji uključuje sve ili gotovo sve elemente, aspekte i sl.; kompletan
ETIMOLOGIJA
sve- + v. obuhvatiti, obuhvatan

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sveobùhvatan — prid. 〈odr. tnī〉 koji uključuje sve ili gotovo sve elemente, aspekte i sl.; kompletan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • glòbālan — glòbāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji je poput globusa; sferičan, okrugao, zaokružen 2. {{001f}}koji je sveopći; sveobuhvatan, općenit [za problem nezaposlenosti valja naći ∼no rješenje; valja imati ∼nu sliku o tome, a ne govoriti paušalno]… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kríza — ž 1. {{001f}}težak, sveobuhvatan poremećaj u društvenom, političkom, ekonomskom životu iz kojeg je izlazak u pravilu vrlo težak i, ob. dugotrajan 2. {{001f}}pat. teško stanje u razvoju neke bolesti 3. {{001f}}psih. stanje iznenadne psihološke… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kòzmičkī — kòzmičk|ī prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na kozmos [∼a prašina]; svemirski 2. {{001f}}koji je sveobuhvatan [∼i problem] ∆ {{001f}}∼a brzina brzina potrebna da bi se tijelo održalo u orbiti oko Zemlje; ∼e zrake teške atomske jezgre koje na… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tȍtālan — tȍtāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji je čitav [∼na šteta]; cjelovit, potpun 2. {{001f}}koji je sveobuhvatan [∼na vlast; ∼ni kreten]; kompletan, apsolutan ∆ {{001f}}∼na rasprodaja prodaja robe po minimalnim cijenama, uključujući i zalihe, ob …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sinopsis — sinòpsis m DEFINICIJA 1. nacrt, skica, pregled [sinopsis događaja] 2. sažet tekst kojim se najavljuje sadržaj glavnoga teksta koji slijedi ili će biti napisan (magisterija, doktorata i sl.), filma koji će se snimiti i sl. 3. kršć. naziv za tri… …   Hrvatski jezični portal

  • sveobuhvatnost — sveobùhvatnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA svojstvo onoga koji je/onoga što je sveobuhvatno [sveobuhvatnost pogleda; sveobuhvatnost svjetonazora; sveobuhvatnost uvida u probleme] ETIMOLOGIJA vidi sveobuhvatan …   Hrvatski jezični portal

  • multidimenzionalan — mȕltidimenzionālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA koji ima mnogo dimenzija; velik, sveobuhvatan SINTAGMA multidimenzionalna analiza analiza koja se zasniva na korelaciji između velikog broja podataka, varijabli ETIMOLOGIJA multi + v. dimenzija …   Hrvatski jezični portal

  • kriza — kríza ž DEFINICIJA 1. težak, sveobuhvatan poremećaj u društvenom, političkom, ekonomskom životu iz kojeg je izlazak u pravilu vrlo težak i, ob. dugotrajan 2. pat. teško stanje u razvoju neke bolesti ili iznenadne psihičke uneravnoteženosti 3.… …   Hrvatski jezični portal

  • kozmički — kòzmičkī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na kozmos [kozmička prašina]; svemirski 2. koji je sveobuhvatan [kozmički problem] SINTAGMA kozmička brzina brzina potrebna da bi se tijelo održalo u orbiti oko Zemlje; kozmičke zrake teške atomske… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.