blještac

bljèštac m <G blještàca, G mn bljȅštācā>
DEFINICIJA
bot. močvarna trava (Typhoides arundinacea) iz porodice trava (Gramineae); vezica
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • bljèštac — m 〈G blještàca, G mn bljȅštācā〉 bot. močvarna trava (Typhoides arundinacea) iz porodice trava (Gramineae); vezica …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vȅzica — vȅzic|a1 ž 1. {{001f}}dem. od veza 2. {{001f}}〈ob. mn〉 vrpca za vezanje cipela; žniranac, špigeta, pertla 3. {{001f}}razg. veza u poslovima itd. koja dobro uspijeva [veze i ∼e ljudi se snalaze služeći se svakakvim vezama, uslugama i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vezica — vȅzica2 ž DEFINICIJA bot., v. blještac …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.