snošljivo

snòšljivo pril.
DEFINICIJA
na tolerantan način, tako da se može podnijeti; trpeljivo
ETIMOLOGIJA
vidi snositi

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • snòšljivo — pril. na snošljiv način; trpeljivo, tolerantno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȁrlamentārno — pril. na način koji podrazumijeva oblike rada i ponašanja u parlamentu, snošljivo, tolerantno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • toleràntno — pril. na tolerantan način; snošljivo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • trpèljivo — pril., {{c=1}}v. {{ref}}snošljivo{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • parlamentarno — pȁrlamentārno pril. DEFINICIJA na način koji podrazumijeva oblike rada i ponašanja u parlamentu, snošljivo, tolerantno ETIMOLOGIJA vidi parlament …   Hrvatski jezični portal

  • trpeljivo — trpèljivo pril. DEFINICIJA v. snošljivo ETIMOLOGIJA vidi trpjeti …   Hrvatski jezični portal

  • tolerantno — toleràntno pril. DEFINICIJA na tolerantan način; snošljivo ETIMOLOGIJA vidi tolerancija …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.