svako

svȁko zam.
DEFINICIJA
razg. knjiš., v. svatko
ETIMOLOGIJA
vidi svatko

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • swekoman — |svākō|män noun ( s) Usage: usually capitalized Etymology: Swedish svekoman, from sveko Swedish, Sweden (from New Latin or Medieval Latin Sueco , from Suecia Sweden, from Old Swedish Svēar Swedes) + man maniac more at swede, fennoman …   Useful english dictionary

  • svaki — svȁkī zam. (svȁkā ž, svȁkō sr) (neodređena) DEFINICIJA 1. koji se odnosi na sve (pojmove, predmete itd.) [svaki čovjek; svaka čast; svako dobro] 2. koji uključuje sve mogućnosti [svaki od njih]; bilo koji, svakoji 3. (sr) pojedini od svih,… …   Hrvatski jezični portal

  • Serbokroatische Standardvarietäten — Banknote des Jugoslawischen Dinar von 1985: Bezeichnung des Zahlwortes „Tausend“ in serbischer und kroatischer Variante …   Deutsch Wikipedia

  • Unterschiede zwischen den serbokroatischen Standardvarietäten — Banknote des Jugoslawischen Dinar von 1985: Bezeichnung des Zahlwortes „Tausend“ in serbischer und kroatischer Variante …   Deutsch Wikipedia

  • Unterschiede zwischen der kroatischen, der serbischen und der bosnischen Standardsprache — Banknote des Jugoslawischen Dinar von 1985: Bezeichnung des Zahlwortes „Tausend“ in serbischer und kroatischer Variante …   Deutsch Wikipedia

  • Differences between standard Bosnian, Croatian and Serbian — South Slavic languages and dialects Western South Slavic Sl …   Wikipedia

  • mȁlo — pril. 〈komp. mȁnjē〉, opr. mnogo 1. {{001f}}a. {{001f}}neznatna, nedovoljna količina, u neznatnoj, nedovoljnoj količini [∼ mi je kruha; ∼ malčice toliko da jedva ima, jedva jedvice] b. {{001f}}donekle, unekoliko [∼ se snašao] 2. {{001f}}neko… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • malo — mȁlo pril. <komp. mȁnjē, superl. nȃjmanjē>, opr. mnogo DEFINICIJA 1. a. neznatna, nedovoljna količina, u neznatnoj, nedovoljnoj količini [malo mi je kruha; malo malčice toliko da jedva ima, jedva jedvice] b. donekle, unekoliko [malo se… …   Hrvatski jezični portal

  • čȁs — m 〈N mn čàsovi〉 1. {{001f}}vrlo kratak odsječak vremena; trenutak, tren 2. {{001f}}〈G mn čȃsā〉 neol. ideol. 1941. minuta u najavama točnog vremena (na radiju) [pet sati, pet časa i deset časaka] ∆ {{001f}}smrtni ∼ vrijeme kad treba umrijeti ⃞… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svatko — svȁtko zam. <G svȁkog (a), D L svȁkom (e,u), I svȁkīm> (zamjenica za svako lice) DEFINICIJA 1. svaka osoba, svaki čovjek, svi do jednoga [svatko se muči u životu]; svako 2. pejor. bilo tko, tko bilo, bilo kakav čovjek, bilo kakvi ljudi,… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.