svagdan

svȁgdān [b] (I)[/b] m
DEFINICIJA
dan kao svaki drugi u zn. radni dan, dan koji nije blagdan ni praznik [što radi na svagdan, a što na Novu godinu]; djelatnik (3), rabetnjak, radni dan
ETIMOLOGIJA
v. sav + v. dan

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • svagdan — svȁgdān [b] (II)[/b] pril. DEFINICIJA svakoga dana, svakodnevno, iz dana u dan; svagdano ETIMOLOGIJA vidi svagdan [b] (I)[/b] …   Hrvatski jezični portal

  • svagdano — svàgdano pril. DEFINICIJA v. svagdan, ob. u: [njegova obitelj svagdano postaje drugačija D. Šimunović] ETIMOLOGIJA vidi svagdan [b] (I)[/b] …   Hrvatski jezični portal

  • svàgdano — pril., {{c=1}}v. {{ref}}svàgdān{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svagdašnji — svàgdašnjī (svàgdanjī) prid. DEFINICIJA ekspr. knjiž. koji se odnosi na svaki dan [kruh naš svagdašnji dio Očenaša]; svakodnevni, svakidašnji ETIMOLOGIJA vidi svagdan [b] (I)[/b] …   Hrvatski jezični portal

  • svagdašnjica — svàgdašnjica ž DEFINICIJA ukupnost onoga što je svagda ETIMOLOGIJA vidi svagdan [b] (I)[/b] …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.