svakidašnji

svȁkidašnjī prid.
DEFINICIJA
koji je svaki dan; svagdašnji, svakodnevan
ONOMASTIKA
pr. (nadimačko): Svȁkidān (Daruvar)
ETIMOLOGIJA
v. svaki + v. dan

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • svakodnevan — svȁkodnēvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA 1. koji se odnosi na svaki dan [svakodnevni odlazak na posao]; svakidašnji 2. koji služi za svaki dan [svakodnevno odijelo]; običan ETIMOLOGIJA vidi svakidašnji …   Hrvatski jezični portal

  • nesvakìdašnjī — prid. koji se rijetko događa [∼ događaj]; izniman, rijedak, nesvakidanji, opr. svakidašnji …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prozàičan — prid. 〈odr. čnī〉 1. {{001f}}nepoetičan; stvaran, činjeničan 2. {{001f}}koji je običan; svakodnevni, svakidašnji 3. {{001f}}kojem nedostaje mašte; nezanimljiv …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svȁkodnēvan — svȁkodnēv|an prid. 〈odr. vnī〉 1. {{001f}}koji se odnosi na svaki dan [∼ni odlazak na posao]; svakidašnji, svagdanji 2. {{001f}}koji služi za svaki dan [∼no odijelo]; običan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svàgdānjī — (svàgdašnjī) prid. ekspr. knjiž. koji se odnosi na svaki dan; svakodnevni, svakidašnji [kruh naš ∼ dio Očenaša] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svagdašnji — svàgdašnjī (svàgdanjī) prid. DEFINICIJA ekspr. knjiž. koji se odnosi na svaki dan [kruh naš svagdašnji dio Očenaša]; svakodnevni, svakidašnji ETIMOLOGIJA vidi svagdan [b] (I)[/b] …   Hrvatski jezični portal

  • svakidašnjica — svȁkidašnjica ž DEFINICIJA svakodnevni život; svagdašnjica, svakodnevica ETIMOLOGIJA vidi svakidašnji …   Hrvatski jezični portal

  • svakodnevica — svȁkodnēvica ž DEFINICIJA svakidašnjica, svakodnevnica ETIMOLOGIJA vidi svakidašnji …   Hrvatski jezični portal

  • svakodnevnost — svakodnévnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA svojstvo onoga što je svakodnevno; konvencionalnost, običnost, usp. svakodnevan (1) ETIMOLOGIJA vidi svakidašnji …   Hrvatski jezični portal

  • prozaičan — prozàičan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA 1. nepoetičan; stvaran, činjeničan 2. koji je običan; svakodnevni, svakidašnji 3. kojem nedostaje mašte; nezanimljiv ETIMOLOGIJA vidi proza …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.