svećenica

svèćenica ž
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA
vidi svećenik

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • svečeníca — e ž (í) ženska oblika od svečenik: svečenice so varovale sveti ogenj ∙ evfem. svečenica ljubezni vlačuga, prostitutka …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • karijatída — ž 1. {{001f}}pov. u antičkoj Grčkoj, na Peloponezu Artemidina svećenica iz grada Karije 2. {{001f}}arhit. kip žene koji u konstrukciji zgrade služi kao ukrasni i noseći stup ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svèćenīk — m (svèćenica ž) 〈V īče, N mn īci〉 crkvena osoba koja je primila sakrament koji joj daje pravo da vrši obrede i obavlja crkvene službe …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • karijatida — karijatída ž DEFINICIJA 1. pov. u antičkoj Grčkoj, na Peloponezu Artemidina svećenica iz grada Karije 2. arhit. kip žene koji u konstrukciji zgrade služi kao ukrasni stup ETIMOLOGIJA grč. Karyȃtis, <mn> Karyátides …   Hrvatski jezični portal

  • Femonoja — Femonòja ž DEFINICIJA mit. kći Apolonova, svećenica u Delfima, navodna izumiteljica heksametra …   Hrvatski jezični portal

  • Ifigenija — Ifigȇnija ž DEFINICIJA mit. kći Agamemnona i Klitemnestre, pristala na samožrtvu kako bi grčka vojska iz Aulide otputovala do Troje; Artemidina svećenica na Tauridi, odakle ju je ugrabio brat Orest …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.