svjetlosni

svjȅtlosnī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na svjetlost [svjetlosni signal]
SINTAGMA
svjetlosna godina astron. mjerna jedinica za duljinu, odgovara udaljenosti koju prijeđe svjetlost za godinu dana, usp. brzina svjetlosti, v. svjetlost ;
svjetlosna jakost fiz. omjer svjetlosnog toka i kuta u koji je tok odaslan (jedinica kandela, oznaka cd); luminacijski intenzitet;
svjetlosna učinkovitost fiz. omjer svjetlosnog toka i zračenjskog toka (jedinica lumen po vatu, oznaka lm/W); luminacijska efektnost;
svjetlosni stup meteor. fotometeor u obliku svjetlosnog stupa koji se pruža i do 20° iznad i/ili ispod Sunca na zalazu ili izlazu; nastaje refleksijom Sunčeva svjetla na kristalićima leda;
svjetlosni tok fiz. umnožak svjetlosne jakosti i kuta u koji se svjetlost odašilje (jedinica lumen, oznaka lm); luminacijski fluks
ETIMOLOGIJA
vidi svjetlo

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • kinètika — ž 〈D L ici〉 1. {{001f}}fiz. dio mehanike, proučava tijela u pokretu, obuhvaća dinamiku i kinematiku 2. {{001f}}umj. pokušaj da se pomoću kretanja u umjetnički objekt uključi vrijeme (npr. klatećom šipkom ritmizira se svjetlosni prostor) ✧… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lȗmen — m 1. {{001f}}fiz. SI izvedena jedinica svjetlosnog toka (simbol lm); svjetlosni tok točkastog izvora intenziteta jedne kandele (cd) u prostorni kut od jednog prostornog radijana (lm = cd{{tag1=0}}⋅{{/tag1}}sr) 2. {{001f}}anat. prostor unutar… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȑstēn — m 〈N mn i/ enovi, zb. pr̀stēnje〉 1. {{001f}}predmet u obliku malog obruča koji se nosi na prstu kao ukras ili simbol 2. {{001f}}a. {{001f}}predmet takvog oblika raznih veličina koji služi u razne svrhe b. {{001f}}ono što je nalik na takav predmet …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • trȅptāj — m 1. {{001f}}a. {{001f}}jedan pokret očnih kapaka b. {{001f}}jedan pokret treperećeg tijela od polaska do povratka u isti položaj; oscilacija c. {{001f}}drhtaj (o glasu) 2. {{001f}}jedan svjetlosni signal (sprave za davanje signala brodovima) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tôk — tôk1 m 〈N mn tókovi〉 1. {{001f}}oblik kretanja žive vode u prirodi; smjer vode tekućice; put kojim protječe rijeka ili potok i sl.; korito 2. {{001f}}fiz. ukupna masa čega (tvari, energije i dr.) koja u jedinici vremena proteče kroz površinu… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vȃl — m 〈N mn válovi/vȃli〉 1. {{001f}}nabor na površini tekućine, najčešće mora, uzrokovan vjetrom ili gibanjem nekog objekta 2. {{001f}}fiz. periodični poremećaj u nekoj tvari ili u prostoru; karakteristike vala su smjer širenje, brzina širenja,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • àlarm — (alȁrm) m 1. {{001f}}zvučni ili svjetlosni signal koji upozorava na neposrednu opasnost 2. {{001f}}a. {{001f}}mehanizam koji proizvodi takve zvučne ili svjetlosne signale b. {{001f}}satni mehanizam koji budi 3. {{001f}}poziv na uzbunu (u vojsci …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • èfekt — (èfekat) (∅, čega) m 〈G mn kātā〉 1. {{001f}}ono što je rezultat nekog djelovanja, operacije i sl.; učinak, posljedica, posljedak 2. {{001f}}način na koji nešto djeluje na neki predmet ili biće [∼ pojačanog Sunčeva djelovanja na biljni svijet] 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ògib — m fiz. otklon valova od smjera širenja pri nailasku na prepreku [elektromagnetski ∼; svjetlosni ∼]; defrakcija …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • blip — blȉp m <N mn blìpovi> DEFINICIJA fiz. svjetlosni ili zvučni signal (npr. na radaru o kretanju vozila) ETIMOLOGIJA engl …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.