bataljak

batáljak m <G -ljka, N mn -ljci, G bȁtāljākā>
DEFINICIJA
med. ostatak organa, okrajina ili njihovih dijelova nakon traume, amputacije ili druge kirurške intervencije [amputacijski bataljak; bataljak krvne žile; bataljak želuca]; batrljak, usp. patrljak
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • batáljak — m 〈G ljka, N mn ljci, G bȁtāljākā〉 med. ostatak organa, okrajina ili njihovih dijelova nakon traume, amputacije ili druge kirurške intervencije [amputacijski ∼; ∼ krvne žile; ∼ želuca]; batrljak, {{c=1}}usp. {{ref}}patrljak{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • batŕljak — m 〈G ljka, N mn ljci, G bàtr̄ljākā〉, {{c=1}}v. {{ref}}bataljak{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • batrljak — batŕljak m <G ljka, N mn ljci, G bàtr̄ljākā> DEFINICIJA v. bataljak ETIMOLOGIJA ekspr. ≃ v. bat …   Hrvatski jezični portal

  • patrljak — patŕljak m <G ljka, V ljče, N mn ljci, G pàtr̄ljākā> DEFINICIJA 1. ostatak posječene ili slomljene grane, stabljike drveta i sl. 2. [i] (+ potenc.)[/i] ostatak slomljene, osakaćene, amputirane ruke, noge, krila; bataljak, batrljak… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.