smjesta

smjȅsta pril.
DEFINICIJA
istog trenutka; odmah
ETIMOLOGIJA
vidi smjestiti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • òčas — pril. rij. ekspr. smjesta, odmah, začas, odmah nakon čega, vrlo brzo nakon momenta govora, za tili čas, smjesta nakon čega ili momenta govora, isti čas [pripalili su žigicu i ∼ je zaigrala vatrica] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • očas — òčas pril. DEFINICIJA rij. ekspr. smjesta, odmah, začas, odmah nakon čega, vrlo brzo nakon momenta govora, za tili čas, smjesta nakon čega ili momenta govora, isti čas [pripalili su žigicu i očas je zaigrala vatrica] ETIMOLOGIJA o (b) + v. čas …   Hrvatski jezični portal

  • Croate — Cet article concerne la langue croate. Pour le peuple croate, voir Croates. Croate Hrvatski Parlée en Croatie, Bosnie Herzégovine, Serbie (Voïvodine) et d’autres pays Région Europe centrale …   Wikipédia en Français

  • Langue croate — Croate  Cet article concerne la langue croate. Pour le peuple croate, voir Croates. Croate …   Wikipédia en Français

  • brîs — brîs1 m 〈N mn brı̏sovi〉 med. uzorak sa sluznice koji se uzima radi proučavanja i određivanja terapije [∼ grla]; iscjedak brîs2 uzv. žarg. poziv da se smjesta pobjegne, da se dade u bijeg; briši!, kidaj!, {{c=1}}usp. {{ref}}brisati (2){{/ref}},… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • djèlić — m dem. od dio, dijelak; komadić ⃞ {{001f}}za (u) ∼(u) sekunde u velikoj brzini, začas, odmah, smjesta …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dváput — (dvȃ pútā) pril. jedanput i još jedanput; prvi pa drugi put; ponoviti radnju koja je izvršena [bio sam ∼ u Dubrovniku] ⃞ {{001f}}∼ reći (kazati) (u raznim gramatičkim licima i vremenima) [nije čekao da mu se ∼ kaže odmah je učinio, spremno je… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • glȍmāzan — prid. 〈odr. znī〉 koji je zbog svoje veličine neprikladan, prevelik, nespretan za rukovanje; koji se teško smješta u prostor i mjesto koje mu je predviđeno (o osobama, stvarima i pojmovima) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gùbiti se — nesvrš. 〈prez. bīm se, pril. sad. bēći se, gl. im. bljēnje〉 1. {{001f}}nestajati s vida [brod se gubi] 2. {{001f}}ne moći sačuvati vezu između riječi, ne moći pamtiti ono što je neposredno rečeno ili što je govornik sam rekao, ob. u jače… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gùrtna — ž 〈G mn gúrtnā/gȗrtnī〉 reg. 1. {{001f}}oštra jaka traka, ob. se upotrebljava u tapetarstvu, za nošenje teških tereta (prilikom selidbi), pokretanje rebrenica i sl. 2. {{001f}}vojn. pojas za smještanje i nošenje metaka (svaki metak ili patrona… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.