svijati

svíjati (se) nesvrš. <prez. svȋjām (se), pril. sad. -ajūći (se), gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA
vidi saviti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • svíjati — (se) nesvrš. 〈prez. svîjām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}svinuti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zmìja — zmìj|a ž 〈G mn zmíjā〉 1. {{001f}}zool. gmaz bez nogu koji se kreće puzeći, često otrovnih zuba 2. {{001f}}a. {{001f}}pren. zla, opaka, podmukla osoba; guja b. {{001f}}nešto dugo, usko, vijugavo (traka, povorka niz automobila i sl.) 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nagnuti — nàgnuti (se) svrš. <prez. nȁgnēm (se), pril. pr. ūvši (se), prid. trp. nàgnūt, gl. im. nagnúće> DEFINICIJA 1. (koga, što) dati kosi pravac čemu, dovesti što u kos položaj; nakriviti 2. (se) a. doći u kos položaj; nakriviti se b. sagnuti… …   Hrvatski jezični portal

  • kloniti — klòniti se nesvrš. <prez. klònīm se, pril. sad. klònēći se, gl. im. klonjēnje> DEFINICIJA 1. (koga, čega) izbjegavati 2. (čemu), v. priklanjati (se) (ob. o Suncu) [Sunce se klonilo zapadu]; zalaziti, zapadati ETIMOLOGIJA prasl. *kloniti:… …   Hrvatski jezični portal

  • klupčati — klùpčati (se) nesvrš. <prez. ām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. namatati se, svijati se u klupko 2. namatati (što) u klupko ETIMOLOGIJA vidi klupko …   Hrvatski jezični portal

  • zmija — zmìja ž <G mn zmíjā> DEFINICIJA 1. zool. gmaz bez nogu koji se kreće puzeći, često otrovnih zuba 2. a. pren. zla, opaka, podmukla osoba; guja b. nešto dugo, usko, vijugavo (traka, povorka niz automobila i sl.) 3. (mn) podred gmazova… …   Hrvatski jezični portal

  • tuljac — túljac (túljak) m <G ljca, N mn ljci, G tȗljācā> DEFINICIJA 1. [i] (+ potenc.)[/i] šupalj predmet u obliku šire cijevi, različite veličine, koji služi za različite svrhe i ob. se nečim puni (cijev u koju ulazi klip, cigaretni papir) 2.… …   Hrvatski jezični portal

  • gib — gȋb m <N mn gȉbovi> DEFINICIJA 1. pokret tijelom 2. pregib, v. 3. zglob, v. ETIMOLOGIJA prasl. *gybъ, *gybati (rus. gibát , slov. gibati), lit. gaubti: presvoditi ← ie. *ghubh (grč. kýptein: svijati se, stengl. géap: svijen) …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.