svilac

svílac m <G -lca, N mn -lci, G svȋlācā>
DEFINICIJA
zool. leptir (Bombyx mori) [dudov svilac]
ETIMOLOGIJA
v. svila

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • svílac — m 〈G lca, N mn lci, G svîlācā〉 zool. leptir (Bombyx mori) [dudov ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bȕba — bȕb|a ž 〈G mn bȗbā〉 1. {{001f}}zool. reg. kukac, insekt 2. {{001f}}razg. naziv za popularni automobil proizvođača Volkswagen ∆ {{001f}}svilena ∼a zool. dudov svilac (Bombyx mori); gusjenice daju vlakna od kojih se proizvodi svila ⃞ {{001f}}∼a na …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bòrov — prid. 1. {{001f}}koji je od bora, koji pripada boru [∼a smola] 2. {{001f}}koji se odnosi na bor [∼ svilac; ∼a grančica] ∆ {{001f}}∼ četnjak zool. noćni leptir (Thaumetopoea pityocampa) iz porodice prelaca; gusjenice idu noću na bršćenje poredane… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dȕd — m 〈G dùda, N mn dùdovi〉 bot. 1. {{001f}}a. {{001f}}listopadno stablo (Morus) s lišćem kojim se hrani dudov svilac [bijeli ∼ (M. alba), crni ∼ (M. nigra)]; murva b. {{001f}}plod toga stabla, jestiva, slatkasta bobica; dudinja, dudinjka, murva 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dùdov — prid. koji pripada dudu, koji obitava na dudu ∆ {{001f}}∼ svilac zool. leptir (Bombyx mori); iz čahure se odmatanjem dobiva svileno vlakno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • učàhuriti se — učàhuri|ti se svrš. 〈prez. īm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. učàhuren〉 1. {{001f}}pretvoriti se u čahuru [dudov svilac se ∼o] 2. {{001f}}pren. zatvoriti se u sebe, odbijati komunikaciju 3. {{001f}}razg. pren. biti nesposoban za primanje novih… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šarpija — šàrpija ž DEFINICIJA raščihavanjem tkanine dobivena vlakna; svilača, svilac, češljanica ETIMOLOGIJA fr. charpie …   Hrvatski jezični portal

  • baguda — bàguda ž <G mn bȁgūdā> DEFINICIJA zool. rij. 1. kukac 2. dudov svilac ETIMOLOGIJA ? tal. baco …   Hrvatski jezični portal

  • buba — bȕba ž <G mn bȗbā> DEFINICIJA 1. zool. reg. kukac, insekt 2. razg. naziv za popularni automobil proizvođača Volkswagen SINTAGMA svilena buba zool. dudov svilac (Bombyx mori); gusjenice daju vlakna od kojih se proizvodi svila FRAZEOLOGIJA… …   Hrvatski jezični portal

  • učahuriti — učàhuriti se svrš. <prez. īm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. učàhuren> DEFINICIJA 1. pretvoriti se u čahuru [dudov svilac se učahurio] 2. pren. zatvoriti se u sebe, odbijati komunikaciju 3. razg. pren. biti nesposoban za primanje novih… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.