bljuštac

bljúštac m <G -šca, N mn -šci, G bljȗštācā>
DEFINICIJA
bot. rod trajnih vitičastih penjačica (Bryonia) iz porodice bundeva (Cucurbitaceae); bljušac
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • bljúštac — m 〈G šca, N mn šci, G bljȗštācā〉 bot. rod trajnih vitičastih penjačica (Bryonia) iz porodice bundeva (Cucurbitaceae); bljušac …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bljušac — bljúšac m DEFINICIJA bot., v. bljuštac ETIMOLOGIJA vidi bljuštac …   Hrvatski jezični portal

  • bljúšac — m bot., {{c=1}}v. {{ref}}bljuštac{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bùndeva — ž 1. {{001f}}bot. a. {{001f}}rod jednogodišnjih biljaka (Cucurbita) iz porodice bundeva; buča, tikva b. {{001f}}jestiva tikva (Cucurbita pepo), jede se pečena ili se od nje pravi savijača (bučnica); šućurica, šućurka, tikvanja, turkinja, žuta… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bundeva — bùndeva ž DEFINICIJA 1. bot. a. jestiva tikva (Cucurbita pepo), jede se pečena ili se od nje pravi savijača, bučnica; tikvanja, turkinja, žuta tikva b. vrsta (Cucurbita ovifera); šućurica, tikvenčica c. (mn) Cucurbitaceae, biljna porodica… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.