školovati

škȍlovati (se) nesvrš. <prez. škȍlujēm (se), pril. sad. škȍlujūći (se), prid. trp. škȍlovān, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
1. (koga) slati na pohađanje škole; financirati školovanje [školovati djecu]
2. (se) pohađati školu; obrazovati (se)
ETIMOLOGIJA
vidi škola

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • òbrazovati — (koga, se) dv. 〈prez. òbrazujēm (se), pril. sad. òbrazujūći (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. òbrazovān, gl. im. obrazovánje〉 1. {{001f}}(koga) pružiti/pružati komu naobrazbu; školovati, izobraziti 2. {{001f}}(što) osnovati,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • odškolovati — òdškolovati (koga, što) svrš. <prez. òdškolujēm, pril. pr. āvši, prid. rad. òdškolovao> DEFINICIJA školovati koga do kraja, »dati mu školu« ETIMOLOGIJA od (ot ) + v. škola, školovati …   Hrvatski jezični portal

  • obrazovati — òbrazovati (se) dv. <prez. òbrazujēm (se), pril. sad. òbrazujūći (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. òbrazovān> DEFINICIJA 1. (koga) pružiti/pružati komu naobrazbu; izobraziti, školovati 2. (što) osnovati, sastaviti/sastavljati, stvoriti… …   Hrvatski jezični portal

  • doškolovati — dòškolovati (se, koga) dv. <prez. lujēm (se), pril. sad. lujūći (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. dòškolovān, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (do)školovati (se) do kraja, u potpunosti završiti školovanje 2. dopuniti/dopunjati školovanje… …   Hrvatski jezični portal

  • bȁnak — bȁn|ak m 〈G nka, N mn nci〉 reg. 1. {{001f}}dugački stol u trgovini, na tržnici itd.; tezga 2. {{001f}}školska klupa [derati ∼ke školovati se] 3. {{001f}}geol., {{c=1}}v. {{ref}}bank{{/ref}} ✧ {{001f}}tal …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dèrati — (drȁti) (koga, što) nesvrš. 〈prez. dȅrēm, pril. sad. dȅrūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}skidati kožu sa životinje; guliti 2. {{001f}}upotrebom trošiti; rabiti, habati (ob. o odjeći i obući) 3. {{001f}}nasilno prodirati, teći i izazivati promjene …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dòškolovati — (se, koga) dv. 〈prez. lujēm (se), pril. sad. lujūći (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. dòškolovān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(do)školovati (se) do kraja, u potpunosti završiti školovanje 2. {{001f}}dopuniti/dopunjati školovanje nakon redovnog… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • klúpa — klúp|a ž predmet, ob. od drva koji služi za sjedenje više osoba (u vrtu, u parku, kao dio pokućstva) ∆ {{001f}}magareća ∼a klupa za loše učenike; optuženička ∼a klupa s koje se odgovara pred sudom; posljednja ∼a pren. neko vrlo neugledno mjesto… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȁvrijēme — (način pisanja uz: na vrijeme) pril. (obaviti, doći itd.) do onoga časa kad je dogovoreno, do časa ili većeg razdoblja ili godišnjeg doba kad je povoljno ili do kada se mora [stići ∼; doći ∼; posijati ∼; školovati se ∼; steći i okućiti se ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • òdškolovati — (koga, što) svrš. 〈prez. òdškolujēm, pril. pr. āvši, prid. rad. òdškolovao〉 školovati koga do kraja, »dati mu školu« …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.