škoditi

škȍditi (komu, čemu) nesvrš. <prez. -īm, pril. sad. -dēći, gl. im. -đēnje>
DEFINICIJA
nepovoljno utjecati ili djelovati, nanositi štetu; štetiti
FRAZEOLOGIJA
ne bi škodilo bilo bi dobro, koristilo bi
ETIMOLOGIJA
vidi škoda

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • škóditi — im nedov. in dov. (ọ̄ ọ̑) 1. povzročati, delati, da je kdo deležen a) česa telesno, zdravstveno slabega, neugodnega: boji se, da bi mu jed škodila; vročina mi škodi; ta zdravila bolj škodijo kot koristijo / škoditi zdravju b) česa slabega,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • naškoditi — nàškoditi (komu, čemu) svrš. <prez. nàškodīm, pril. pr. īvši, prid. rad. nàškodio> DEFINICIJA 1. štetno djelovati, učiniti štetu 2. povrijediti, nanijeti nepravdu ETIMOLOGIJA na + v. škoda, škoditi …   Hrvatski jezični portal

  • namigováti — újem nedov. (á ȗ) 1. hoteno prikrito omenjati, opozarjati: kaj spet nekaj namiguješ; namigovati na moralne spodrsljaje; že davno je skrivaj namigoval na to 2. z gibi izražati: ves čas že namiguje deklici, naj odide; namigovati z očmi, rokami… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • naškóditi — im dov. (ọ̄ ọ̑) knjiž. nekoliko škoditi: mislil je, kako bi mu lahko kaj naškodil; hrana nam je naškodila / to bi lahko naškodilo njegovemu talentu …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • pomoríti — ím dov., pomóril (ȋ í) 1. drugega za drugim umoriti: sovražniki so pomorili vse vaščane / dihur jim je pomoril vse kokoši 2. povzročiti smrt a) ljudi: pomoriti ujetnike / lakota in bolezni so pomorile precej ljudi b) živali: pomoril je že veliko …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • uničeváti — újem nedov. (á ȗ) 1. delati, povzročati, da kaj preneha obstajati: uničevati plevel, škodljivce; toplota uničuje vitamine / pisma sproti uničuje / ogenj je uničeval hiše 2. škoditi čemu tako, da propade: mraz uničuje drevje; plesen uničuje… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • utegníti — in utégniti em dov. in nedov. (ȋ ẹ) z nedoločnikom 1. imeti možnost narediti kaj glede na razpoložljivi čas: samo zvečer utegne gledati televizijski program; zdaj se ne utegnem igrati s teboj / bral je, kadar je le utegnil; elipt. morda bom… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • znáti — znám nedov. (á ȃ) 1. imeti to, kar se uči, študira, vtisnjeno v zavest, spomin in biti sposoben povedati, uporabiti: znati abecedo, poštevanko; pesem se je učil toliko časa, da jo je znal; igralci ne znajo vlog; znati besedilo na pamet, kot… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Schaden (Verb.) — 1. Der schadet nicht, der wider seinen Willen schadet. Mhd.: Wan niemen kan geschaden, swer für guot hât swaz er tuot. (Singenberg.) (Zingerle, 128.) Frz.: Celui là ne nuit point qui nuit contre sa volonté. (Kritzinger, 482b.) 2. Der schadet sich …   Deutsches Sprichwörter-Lexikon

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.