škiljav

škȉljav prid. <odr. -ī>
DEFINICIJA
onaj koji škilji, koji boluje od škiljavosti
ETIMOLOGIJA
vidi škiljiti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • glȅdati — (koga, što, za kim ili čim) nesvrš. 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, prid. trp. glèdān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}imati pogled upravljen na koga ili što; promatrati 2. {{001f}}(na što) odnositi se prema komu ili čemu, imati stav ili mišljenje o komu… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ràzrok — prid. 〈odr. ī〉 razg. kojemu oči gledaju u smjerovima koji se razilaze; zrikav, opr. škiljav …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • škı̏ljavōst — ž 1. {{001f}}stanje onoga koji je škiljav [∼ je čini šarmantnom] 2. {{001f}}med. pojava pomaka jednog oka i njegova smjera gledanja prema drugom oku; strabizam …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šrek — šrȅk (šrȅh) pril. DEFINICIJA reg. 1. nagnuto, pod kutom prema vodoravnoj osnovici; koso [kuća stoji u šrek] 2. ukoso, iskosa, s otklonom prema zamišljenom pravcu [gledati u šrek gledati u križ, biti škiljav, zrikav] ETIMOLOGIJA njem. schräg: kos …   Hrvatski jezični portal

  • šašijast — šàšijast prid. <odr. i> DEFINICIJA reg. kome oči gledaju u različitim smjerovima; razrok, škiljav ETIMOLOGIJA tur. şaşı …   Hrvatski jezični portal

  • škiljavost — škȉljavōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. stanje onoga koji je škiljav [škiljavost je čini šarmantnom] 2. med. pojava pomaka jednog oka i njegova smjera gledanja prema drugom oku; strabizam ETIMOLOGIJA vidi škiljiti …   Hrvatski jezični portal

  • strabizam — strabìzam m <G zma> DEFINICIJA pat. anomalija položaja očiju i poremećaj binokularne vidne funkcije; škiljavost, razrokost, zrikavost, strangleđa, gledanje u križ ETIMOLOGIJA nlat. strabismus ← grč. strabismós ≃ strabós: škiljav …   Hrvatski jezični portal

  • razrok — ràzrok prid. <odr. ī> DEFINICIJA razg. kojemu oči gledaju u smjerovima koji se razilaze, opr. škiljav ETIMOLOGIJA raz + v. oko …   Hrvatski jezični portal

  • gledati — glȅdati (koga, što, za kim ili čim) nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, prid. trp. glèdān, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. imati pogled upravljen na koga ili što; promatrati 2. (na što) odnositi se prema komu ili čemu, imati stav ili mišljenje …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.