škombra

škȏmbra ž <G mn -ā/-ī>
DEFINICIJA
zool., v. skuša

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • škômbra — ž 〈G mn ā/ ī〉 zool., {{c=1}}v. {{ref}}skuša{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skȕša — ž 〈G mn skȗšā〉 zool. plava morska riba (Scomber scombers) iz porodice skušovki; golčić, vrnut, škombar, škombra …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skuša — skȕša ž <G mn skȗšā> DEFINICIJA zool. plava morska riba (Scomber scombers) iz porodice skušovki; golčić, vrnut, škombar, škombra ETIMOLOGIJA ? lat. *exussa ≃ exustio: plamen …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.