smatrati

smátrati nesvrš. <prez. smȃtrām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
1. (što) misliti, suditi o čemu, cijeniti
2. (se) a. misliti o sebi, sam sebe držati čim/za što [smatra se umjetnikom] b. uživati glas, biti shvaćen, prihvaćen od drugih, drugi ga drže za što/čim [smatra se vrlo prosječnim stručnjakom]
ETIMOLOGIJA
vidi smotriti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • smátrati — (što, se) nesvrš. 〈prez. smȃtrām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što) misliti, suditi o čemu, cijeniti 2. {{001f}}(se) a. {{001f}}misliti o sebi, sam sebe držati čim/za što [smatra se umjetnikom] b. {{001f}}uživati glas,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smátrati — am nedov. (ȃ) publ. imeti za, šteti za: smatral ga je še za otroka; smatrati koga za poštenjaka / smatrati za potrebno // misliti, meniti: smatral je, da je pravica na njegovi strani; smatram, da to ni res …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • vjȅrovati — vjȅrova|ti nesvrš. 〈prez. vjȅrujēm, pril. sad. vjȅrujūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}držati, smatrati da je nešto onako kako se prikazuje, kako tko govori b. {{001f}}misliti, držati, biti uvjeren 2. {{001f}}(komu, čemu) imati… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vjerovati — vjȅrovati nesvrš. <prez. vjȅrujēm, pril. sad. vjȅrujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (što) a. držati, smatrati da je nešto onako kako se prikazuje, kako tko govori b. misliti, držati, biti uvjeren 2. (komu, čemu) imati povjerenja (u koga, u …   Hrvatski jezični portal

  • račùnati — (∅) nesvrš. 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}utvrđivati, određivati pomoću računa, obavljati računsku radnju, izvoditi račun; izračunavati 2. {{001f}}procjenjivati, određivati cijenu; cijeniti 3. {{001f}}razg. prebirati u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svojàtati — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. svojàtām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(koga, što) smatrati bez prava svojim; prisvajati 2. {{001f}}(se) smatrati se svojtom, nazivati se svojim, {{c=1}}usp. {{ref}}svoj (3){{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svojatati — svojàtati nesvrš. <prez. svojàtām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (koga, što) smatrati bez prava svojim; prisvajati 2. (se) smatrati se svojtom, nazivati se svojim, usp. svoj (3) ETIMOLOGIJA vidi svoj …   Hrvatski jezični portal

  • računati — račùnati (Ø) nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. utvrđivati, određivati pomoću računa, obavljati računsku radnju, izvoditi račun; izračunavati 2. procjenjivati, određivati cijenu; cijeniti 3. razg. prebirati u… …   Hrvatski jezični portal

  • báciti — (koga, što) svrš. 〈prez. bȃcīm, pril. pr. īvši, prid. trp. bȃčen〉 1. {{001f}}zamahom i puštanjem iz ruke promijeniti mjesto čemu ili komu [∼ kamen iz ruke]; hititi, hitnuti, vrći 2. {{001f}}razg. otjerati, odstraniti, ukloniti [∼ u zapećak] 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dr̀žati — (koga, što) nesvrš. 〈prez. īm, pril. sad. ēći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}uhvatiti rukom ili čim drugim i ne ispuštati 2. {{001f}}a. {{001f}}pridržavati da se ne pokrene u neželjenom smjeru ili da ne padne, činiti da ostane u istom položaju ili… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.