kvrga

kvȑga ž <D L -rzi/-i, G mn kvȓgā>
DEFINICIJA
1. zadebljanje na površini drveta
2. tvrdo odebljanje na tijelu ili u organizmu; čvoruga, tvrdina
3. žarg. godina (u dobi čovjeka) [u tim kvrgama; ima dosta kvrgā; u našim kvrgama smije se malo već i šepati]
ONOMASTIKA
pr. (nadimačka): Kvȑgić (Moslavina, Z Slavonija), Kvȑžić (sred. i S Dalmacija, Slavonija)
ETIMOLOGIJA
? ≃ krnuti: udarati, v. krhak, v. krhati

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • kvrgav — kvȑgav prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. koji ima kvrga, koji je pun kvrga [kvrgavo drvo]; hrgav 2. žarg. iron. onaj koji je teška osoba, teško prihvaća argumente ETIMOLOGIJA vidi kvrga …   Hrvatski jezični portal

  • kvȑga — ž 〈D L rzi/ i, G mn kvȓgā〉 1. {{001f}}zadebljanje na površini drveta 2. {{001f}}tvrdo odebljanje na tijelu ili u organizmu; čvoruga, tvrdina 3. {{001f}}žarg. godina (u dobi čovjeka) [u tim ∼ma; ima dosta kvrgā; u našim ∼ma smije se malo već i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kvȑgav — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji ima kvrga, koji je pun kvrga [∼o drvo]; hrgav 2. {{001f}}žarg. iron. onaj koji je teška osoba, teško prihvaća argumente …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kvrgica — kvȑgica ž DEFINICIJA dem. od kvrga ETIMOLOGIJA vidi kvrga …   Hrvatski jezični portal

  • kvržetina — kvržètina (kvrgètina) ž DEFINICIJA augm. od kvrga, pejor. ETIMOLOGIJA vidi kvrga …   Hrvatski jezični portal

  • kvržica — kvȑžica ž DEFINICIJA dem. od kvrga ETIMOLOGIJA vidi kvrga …   Hrvatski jezični portal

  • tuber — túber m DEFINICIJA 1. bot. a. v. gomolj b. v. tartuf 2. a. anat. velika kvrga koja nastaje na mjestu gdje se jedan mišić ili više snažnih mišića hvataju tetivnim nitima za kost b. pat. upalni čvorić koji se raspada i ostavlja ožiljak ETIMOLOGIJA… …   Hrvatski jezični portal

  • hȑga — ž 〈G mn hȓgā〉 razg. 1. {{001f}}kvrga 2. {{001f}}komadina [∼ od čovjeka ljudeskara] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kvržètina — (kvrgètina) ž augm. od kvrga, pejor …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kvȑgavo — pril. na kvrgav način, tako da ima puno kvrga; hrgavo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.