kiselina

kiselìna ž <G mn kiselínā>
DEFINICIJA
1. kemijski spoj koji u vodi otpušta vodikove ione
2. razg. kisela tekućina
3. razg. ono što je kiselo, ono u čemu prevladava kiseo okus; kiseliš
SINTAGMA
cetilna (palmitinska) kiselina masna kiselina C16H31COOH, njezini su esteri jedan od glavnih sastojaka životinjskih masti, njezine alkalijske soli obični su sapuni
ETIMOLOGIJA
vidi kiseo

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • kiselìna — ž 〈G mn kiselínā〉 1. {{001f}}kemijski spoj koji u vodi otpušta vodikove ione [sumporna ∼] 2. {{001f}}razg. kisela tekućina 3. {{001f}}razg. ono što je kiselo, ono u čemu prevladava kiseo okus; kiseliš …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kíselina — tudi kiselína e ž (í; í) nar. kislo zelje ali kisla repa: poln čeber kiseline / kiselina je bila dobro zabeljena …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • kiselína — e ž (í) zastar. kislina: ima preveč kiseline …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • stearinski — steàrīnskī prid. DEFINICIJA koji sadrži, koji ima, koji je od stearina [stearinska svijeća (za razliku od voštane); stearinska kiselina] SINTAGMA stearinska kiselina kem. viša masna kiselina C17H35COOH, u obliku estera (tristearina), dolazi u… …   Hrvatski jezični portal

  • maslačni — mȁslačnī prid. DEFINICIJA koji je svojstven maslacu, koji se sastoji od maslaca SINTAGMA maslačna kiselina kem. masna kiselina C3H7COOH, u maslacu vezana glicerolom, njezini esteri služe u parfumeriji; butirna kiselina ETIMOLOGIJA vidi maslac …   Hrvatski jezični portal

  • olein — olèīn m <G oleína> DEFINICIJA kem. 1. sirova nezasićena uljna kiselina koja se nalazi u prirodnim mastima; koristi se u proizvodnji sapuna i u tekstilnoj industriji kao pomoćno sredstvo; oleinska kiselina 2. (mn) tekuće masne kiseline… …   Hrvatski jezični portal

  • palmitinski — palmìtīnskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na palmitin SINTAGMA palmitinska kiselina kem. masna kiselina C16H31COOH3, njezini esteri jedan su od glavnih sastojaka životinjskih masti; cetilna kiselina ETIMOLOGIJA vidi palmitin …   Hrvatski jezični portal

  • jȁbučnī — jȁbučn|ī prid., {{c=1}}v. {{ref}}jabučji{{/ref}} [∼i pekmez] ∆ {{001f}}∼a kiselina kem. dvobazična organska kiselina, nalazi se posebno u kiselom voću i drugim biljkama; ∼a uš zool. beskrilni kukac nametnik (Aphis pomi); ∼i moljac zool. leptir… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jȁntārnī — jȁntārn|ī prid. koji je kao jantar, koji ima svojstva jantara [∼a boja] ∆ {{001f}}∼a kiselina kem. dvobazična organska kiselina koja dolazi u jantaru i u mnogim biljkama …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mlijêčnī — mlijêčn|ī prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na mlijeko, koji je od mlijeka, u kojemu ima mlijeka [∼i proizvod] 2. {{001f}}koji je bijel ili neproziran kao mlijeko [∼o staklo] ∆ {{001f}}∼a kiselina kem. gusta bezbojna tekućina koja se stvara vrenjem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.